molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Voorlichtingsavond VEILIGE BUURT-APP

Op maandagavond 16 april vond in het Dorpshuis een voorlichtingsavond plaats over deelname aan, en het gebruik van de Veiligebuurt-app. Deze avond was een initiatief van de werkgroep Veiligheid en Overlast van de Dorpsraad. Helaas viel het bezoekersaantal flink tegen: slechts een beperkt aantal mensen was aanwezig. Desondanks noemde de werkgroep Veiligheid en Overlast de actie meer dan geslaagd: Vanaf de verspreiding van de brieven is het aantal deelnemers toegenomen van 146 naar 248. En dit aantal stijgt nog dagelijks.

De wijkagenten Hendrik Rietstra en Thomas Sluiter gaven in een heldere toelichting aan dat in de Bommelerwaard sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid: het gehele politiekorps heeft n.l. inzage in de Veiligebuurt-app. Dat betekent dat alle medewerkers direct kennis kunnen nemen van de informatie die via de app gedeeld wordt. Dit maakt het mogelijk dat men heel snel van de beschikbare informatie kennis kan nemen. Dit voorbeeld heeft de landelijke aandacht binnen het politie-wezen. Nadrukkelijk werd vermeld dat de politie niet de app beheert. Zij nemen slechts kennis van de informatie. Daarom is hun boodschap: als men een verdachte situatie waarneemt, meld dit dan in eerste instantie via 112. Het is n.l. de meldkamer die de dienstdoende agenten aanstuurt: op eigen initiatief kunnen en mogen zij geen actie ondernemen. Nadat 112 is gebeld is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie over de verdachte situatie (persoonskenmerken, auto, kenteken, vluchtroute, enz.) via de app te verspreiden.

Wie nog geen deelnemer is kan informatie inwinnen via www.veiligebuurt.nl. Hoe meer deelnemers, hoe veiliger onze woonomgeving wordt.

Afdrukken E-mailadres

Trap van de Buurt naar de Waaldijk

Zoals bekend heeft de Dorpsraad vorig jaar gewerkt aan het opstellen van het Gebiedsplan. Hierin wordt aangegeven welke zaken de komende jaren aangepakt moeten worden om de leefbaarheid en veiligheid van het dorp te vergroten. Om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen en tevens om een zo groot mogelijk draagvlak onder de bewoners te bereiken zijn hiervoor informatie-avonden belegd. Eén van de wensen die hierbij naar voren kwamen was een trap tussen de Buurt en de Waaldijk. Heel vroeger lag hier een stoep. Nu ligt daar een zogenaamd olifantenpaadje, wat bij tijd en wijle gebruikt wordt door wandelaars en kerkgangers. Ook rijden durfals onder de jeugd er met de fiets vanaf, wat uiteraard een gevaarlijke situatie oplevert. Met deze wensen in het achterhoofd is de Dorpsraad aan de slag gegaan. Inmiddels is door de gemeente positief gereageerd op onze financieringsaanvraag. Ook het waterschap, de eigenaar van de dijkhelling, staat niet negatief tegenover dit initiatief.

Met deze trap ontstaat een nieuwe wandelmogelijkheid die tevens aansluit op het hondenuitlaatgebied aan de overzijde van de Waaldijk; de veiligheid wordt verhoogd aangezien er niet meer met de fiets af gereden kan worden; en de looproute voor kerkgangers vanaf een groot deel van de Waaldijk wordt verkort. Het voorlopige ontwerp voorziet in een betonnen trap met een leuning in het midden, en fietsgootjes aan de zijkant. Zie de schematische tekening, met dien verstande dat die kan afwijken van het uiteindelijke ontwerp. We zijn nu in afwachting van het verloop van de vergunningenprocedure.

Trapwaaldijk

Afdrukken E-mailadres

Nieuwjaarsreceptie 2018

Zaterdag 6 januari heeft de Dorpsraad Zuilichem opnieuw een nieuwjaarsreceptie gehouden. Wederom was het een succes. Ditmaal was de tent neergestreken op de Griend in de wijk Dijkzicht. De opkomst was groot met veel kinderen dit keer. Vanaf 16:00 uur is er gesmuld van de heerlijk erwtensoep met roggebrood en spek en warme glühwein. Het was koud maar met een lekker vuurtje buiten en heather binnen was het er toch goed vertoeven. Tijdens de receptie konden de bewoners van Dijkzicht ook een enquêteformulier inleveren die door de dorpsraad in de wijk verspreid was. Meer dan 50% van de formulieren zijn weer ingeleverd, een geweldig resultaat. Binnenkort zal het resultaat bekend worden gemaakt. Hieronder een impressie van de bijeenkomst.

20180106 171610  20180106 171619  20180106 171639

20180106 171629  20180106 171646

20180106 154729 80  20180106 171738  IMG 20180106 1815461

20180106 171719  20180106 171743

 IMG 20180106 1816051   20180106 171746

Afdrukken E-mailadres

Kerstboom in Zuilichem

Aan de Burgemeester Hobolaan is een mooie kerstboom herrezen. De boom staat symbool voor vruchtbaarheid en vernieuwing. Als Dorpsraad hopen we op een vruchtbare samenwerking met alle dorpsgenoten en de gemeente Zaltbommel en dat we gezamenlijk veel vernieuwingen mogen bewerkstelligen.

DSC067061

DSC067081

 

Afdrukken E-mailadres

DORPSRAAD ZUILICHEM ZOEKT DEELNEMERS WERKGROEPEN

Vorige week maandag heeft de Dorpsraad Zuilichem haar Gebiedsplan 2018 aan de inwoners gepresenteerd. In dit plan zijn projecten opgenomen waar de Dorpsraad de komende jaren aan wil gaan werken. Helaas was de leeftijdsgroep 25 – 50 jaar zwaar ondervertegenwoordigd. Dat is jammer, aangezien dit nu juist diegenen zijn die op termijn de vruchten van de huidige aanpak zullen plukken. Tijdens een bewonersavond eerder dit jaar zijn de wensen van de dorpsgenoten genoteerd, en vervolgens uitgewerkt in een zestal hoofdthema’s. Deze thema’s zijn onderverdeeld in 39 grotere en kleine projecten en projectjes. Alle thema’s bevatten onderwerpen die de leefbaarheid en veiligheid moeten verhogen. Het gebiedsplan is een levend document, waarvan projecten afgestreept, en waaraan nieuwe onderwerpen toegevoegd kunnen worden. Het is niet mogelijk om alle onderwerpen ineens aan te pakken: daarom is er voor gekozen om steeds slechts enkele zaken bij de hoorns te vatten. De hoofdthema’s zijn:

  • Openbare ruimte

  • Voorzieningen

  • Verkeer

  • Wonen

  • Sociaal

  • Veiligheid en overlast

De volgende stap is het vormen van werkgroepen. Deze dienen te worden gevormd door inwoners van Zuilichem, onder leiding van één of meerdere leden van de Dorpsraad. Tijdens de presentatie hebben zich spontaan enkele inwoners gemeld voor één van de onderwerpen. Er is echter behoefte aan meer mensen. Naast enkele wat kleinere projecten zijn er twee waarvoor nog mensen nodig zijn, aangezien die zich over een langere tijdsperiode zullen uitstrekken. Als eerste noemen wij de huisvesting van senioren. Door een voortgaande vergrijzing van onze samenleving zal er de komende jaren steeds meer vraag komen naar woningen waarin senioren tot op hogere leeftijd kunnen wonen. Dit is extra actueel geworden nu zeer recent bekend is geworden dat een aantal seniorenwoningen (Schoolstraat, Hampad, Burg. Hobolaan) binnen afzienbare tijd afgebroken zullen gaan worden. Wat komt daarvoor voor senioren terug? Dit is iets wat ons vroeg of laat allemaal aangaat.

Een ander punt is het verfraaien van de entree van Zuilichem: het gebied in de hoek Kweldijk – Maaswaalweg, met aansluitend het retentiegebied tussen Den Boogerd en de Kweldijk, alsook de directe omgeving van het kerkhof. Ook hiervoor zijn meedenkers dringend gewenst. Het spreekt voor zich dat ook dit een project van enkele jaren is waarvoor ideeën nodig zijn, plannen gemaakt moeten worden en waardoor financiering nodig is. In beide genoemde gevallen betreft het boeiende projecten waaruit het meedenken veel voldoening oplevert. Wie zich alsnog wil aanmelden, of nadere informatie over het Gebiedsplan wenst, kan zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard kan dit ook via www.dorpsraadzuilichem.nl.

Tijdens de informatieavond werd wederom duidelijk dat er nog altijd enkele grote ergernissen bestaan waar we als inwoners zijnde zelf heel eenvoudig iets aan kunnen doen. Hondenpoep: er zijn uitlaatgebieden in de berm van de Waaldijk (buitenzijde) tegenover De Buurt, hoek Burg. Hobolaan-Den Heuvel, de berm van ’t Stikske, en langs de Maaswaalweg voorbij de Kweldijk en de Kweldijk zelf. Op andere plaatsen dient de poep meteen opgeruimd te worden (dus ook in de bermen naar de uitlaatplaatsen toe!). Zakjes daarvoor zijn gratis af te halen bij Attent Van Genderen. Parkeren op de trottoirs: Dat is verboden. De afgelopen weken zijn, mede door het parkeren veroorzaakte, scheve tegels op diverse plaatsen recht gelegd. Het boetegeld van €90,- is, zeker in deze dure maanden, echt wel beter te besteden. En als laatste wordt over de trottoirs en brandgangen hangend groen als zeer hinderlijk ervaren. Er is al het een en ander verbeterd, maar nu de groei stilligt is het een uitgelezen moment om het groen eens echt goed terug te snoeien. Daarmee kunnen brandgangen en trottoirs de functie terug krijgen waarvoor ze bedoeld zijn.

Afdrukken E-mailadres