molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Buurtonderzoek trapveldje Dijkzicht noord

In de hoek van de Dijkzichtstraat, tegen de Waaldijk aan, bevindt zich een grasveldje waar niets mee gedaan wordt. Van enkele bewoners hebben wij het verzoek gekregen om daar iets mee te doen ten behoeve van de kinderen in deze jonge buurt. Het voorstel was om daar een paar doeltjes te plaatsen waardoor een trapveldje ontstaat.

Uiteraard onderschrijft de Dorpsraad het belang van meer bewegen door jonge kinderen, maar tegelijkertijd moet zorgvuldig rekening worden gehouden met de wens van de wijkbewoners: wordt deze wens wel breed gedragen? Daarom hebben we eind december 2017 een kort enqueteformulier bezorgd bij iedereen in Dijkzicht-Noord. Van de 62 uitgezette formulieren zijn er 31 terugontvangen, wat uitzonderlijk hoog is voor een dergelijk onderzoek. 28 reacties gaven aan vóór een trapveldje te zijn, en 3 tegen. Dit is heel overtuigend; kennelijk leeft deze wens heel nadrukkelijk in de wijk. Daarom zal de Dorpsraad hier verder mee gaan.

 

Afdrukken E-mailadres

Voorlichtingsavond VEILIGE BUURT-APP

Op maandagavond 16 april vond in het Dorpshuis een voorlichtingsavond plaats over deelname aan, en het gebruik van de Veiligebuurt-app. Deze avond was een initiatief van de werkgroep Veiligheid en Overlast van de Dorpsraad. Helaas viel het bezoekersaantal flink tegen: slechts een beperkt aantal mensen was aanwezig. Desondanks noemde de werkgroep Veiligheid en Overlast de actie meer dan geslaagd: Vanaf de verspreiding van de brieven is het aantal deelnemers toegenomen van 146 naar 248. En dit aantal stijgt nog dagelijks.

De wijkagenten Hendrik Rietstra en Thomas Sluiter gaven in een heldere toelichting aan dat in de Bommelerwaard sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid: het gehele politiekorps heeft n.l. inzage in de Veiligebuurt-app. Dat betekent dat alle medewerkers direct kennis kunnen nemen van de informatie die via de app gedeeld wordt. Dit maakt het mogelijk dat men heel snel van de beschikbare informatie kennis kan nemen. Dit voorbeeld heeft de landelijke aandacht binnen het politie-wezen. Nadrukkelijk werd vermeld dat de politie niet de app beheert. Zij nemen slechts kennis van de informatie. Daarom is hun boodschap: als men een verdachte situatie waarneemt, meld dit dan in eerste instantie via 112. Het is n.l. de meldkamer die de dienstdoende agenten aanstuurt: op eigen initiatief kunnen en mogen zij geen actie ondernemen. Nadat 112 is gebeld is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie over de verdachte situatie (persoonskenmerken, auto, kenteken, vluchtroute, enz.) via de app te verspreiden.

Wie nog geen deelnemer is kan informatie inwinnen via www.veiligebuurt.nl. Hoe meer deelnemers, hoe veiliger onze woonomgeving wordt.

Afdrukken E-mailadres

Trap van de Buurt naar de Waaldijk

Zoals bekend heeft de Dorpsraad vorig jaar gewerkt aan het opstellen van het Gebiedsplan. Hierin wordt aangegeven welke zaken de komende jaren aangepakt moeten worden om de leefbaarheid en veiligheid van het dorp te vergroten. Om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen en tevens om een zo groot mogelijk draagvlak onder de bewoners te bereiken zijn hiervoor informatie-avonden belegd. Eén van de wensen die hierbij naar voren kwamen was een trap tussen de Buurt en de Waaldijk. Heel vroeger lag hier een stoep. Nu ligt daar een zogenaamd olifantenpaadje, wat bij tijd en wijle gebruikt wordt door wandelaars en kerkgangers. Ook rijden durfals onder de jeugd er met de fiets vanaf, wat uiteraard een gevaarlijke situatie oplevert. Met deze wensen in het achterhoofd is de Dorpsraad aan de slag gegaan. Inmiddels is door de gemeente positief gereageerd op onze financieringsaanvraag. Ook het waterschap, de eigenaar van de dijkhelling, staat niet negatief tegenover dit initiatief.

Met deze trap ontstaat een nieuwe wandelmogelijkheid die tevens aansluit op het hondenuitlaatgebied aan de overzijde van de Waaldijk; de veiligheid wordt verhoogd aangezien er niet meer met de fiets af gereden kan worden; en de looproute voor kerkgangers vanaf een groot deel van de Waaldijk wordt verkort. Het voorlopige ontwerp voorziet in een betonnen trap met een leuning in het midden, en fietsgootjes aan de zijkant. Zie de schematische tekening, met dien verstande dat die kan afwijken van het uiteindelijke ontwerp. We zijn nu in afwachting van het verloop van de vergunningenprocedure.

Trapwaaldijk

Afdrukken E-mailadres

Nieuwjaarsreceptie 2018

Zaterdag 6 januari heeft de Dorpsraad Zuilichem opnieuw een nieuwjaarsreceptie gehouden. Wederom was het een succes. Ditmaal was de tent neergestreken op de Griend in de wijk Dijkzicht. De opkomst was groot met veel kinderen dit keer. Vanaf 16:00 uur is er gesmuld van de heerlijk erwtensoep met roggebrood en spek en warme glühwein. Het was koud maar met een lekker vuurtje buiten en heather binnen was het er toch goed vertoeven. Tijdens de receptie konden de bewoners van Dijkzicht ook een enquêteformulier inleveren die door de dorpsraad in de wijk verspreid was. Meer dan 50% van de formulieren zijn weer ingeleverd, een geweldig resultaat. Binnenkort zal het resultaat bekend worden gemaakt. Hieronder een impressie van de bijeenkomst.

20180106 171610  20180106 171619  20180106 171639

20180106 171629  20180106 171646

20180106 154729 80  20180106 171738  IMG 20180106 1815461

20180106 171719  20180106 171743

 IMG 20180106 1816051   20180106 171746

Afdrukken E-mailadres

Kerstboom in Zuilichem

Aan de Burgemeester Hobolaan is een mooie kerstboom herrezen. De boom staat symbool voor vruchtbaarheid en vernieuwing. Als Dorpsraad hopen we op een vruchtbare samenwerking met alle dorpsgenoten en de gemeente Zaltbommel en dat we gezamenlijk veel vernieuwingen mogen bewerkstelligen.

DSC067061

DSC067081

 

Afdrukken E-mailadres