molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Wethouder Van Leeuwen neemt Zuilichems gebiedsplan in ontvangst

De dorpsraad Zuilichem overhandigde donderdag 5 juli haar gebiedsplan aan de gemeente Zaltbommel. In zijn rol als gebiedswethouder van Zuilichem nam Gijs van Leeuwen het plan in ontvangst.

GebiedsplanjanvanleeuwenWethouder Van Leeuwen: “In een gebiedsplan kunnen bewoners zelf aangeven wat er speelt en welke wensen er zijn. Het is hun plan waarin staat met welke punten zij samen met de gemeente en organisaties de komende jaren aan de slag wil. Wij geven daar geen sturing aan. Ik vind het mooi dat door met een gebiedsplan te werken mensen samenkomen om het over hun omgeving te hebben. Een gebiedsplan geeft ons een beeld van wat er leeft en waar de uitdagingen zitten. Wij bekijken vervolgens met de dorps- of wijkraad wat haalbaar is en hoe wij kunnen helpen. Wij kijken bijvoorbeeld of er wensen bij zitten die we kunnen combineren met werk dat toch al op de planning staat.”

Op bijgaande foto ontvangt wethouder Van leeuwen het gebiedsplan van voorzitter Rien van Veen en secretaris Arie van der Veen van de Dorpsraad Zuilichem.

Het Zuilichemse gebiedsplan bevat 6 hoofdthema’s zoals openbare ruimte, voorzieningen, verkeer en sociaal. Met name bij dat laatste thema ziet de dorpsraad een actieve rol voor de inwoners zelf. De dorpsraad werkte gedurende een jaar aan het plan. Zij haalde input voor het gebiedsplan op bij verschillende bewonersbijeenkomsten. Het College van burgemeester en wethouders bespreekt na de vakantie het gebiedsplan. Zij besluit dan of zaken die de gemeente aangaan meegenomen worden bij het maken van beleid.

 Gebiedsplan verbindt ideeën in dorpen en wijken

In een gebiedsplan laat een dorp of wijk aan de gemeente, organisaties en instellingen zien wat zij belangrijk vindt en wat zij wil realiseren. Het is een plan over de toekomst (3 tot 5 jaar) van een dorp of wijk. Door samen na te denken over de toekomst van hun dorp of wijk nemen inwoners verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving. Het gaat niet alleen over fysieke zaken, maar over een samenhangende aanpak tussen sociale, economische en fysieke opgaven en kansen. Het gebiedsplan bestaat uit een heleboel ideeën. Een idee is vaak gericht op één bepaalde onderwerp. In een gebiedsplan zijn de ideeën met elkaar verbonden. Dat is ook een van de redenen dat de gemeente graag een gebiedsplan ontvangt in plaats van losse ideeën. Het is meer gestructureerd en beter op te nemen in de begroting en planning. Wethouder Van Leeuwen: “Het werken met een gebiedsplan geeft duidelijkheid en maakt inzet van mensen en middelen effectiever.” Door de brede betrokkenheid van inwoners is er draagvlak voor de visie en punten die in een gebiedsplan staan.

Voor elk dorp en elke wijk een gebiedsplan

De gemeente vroeg aan alle dorps- en wijkraden om een gebiedsplan te maken. Het Zuilichemse plan is het eerste plan dat naar het college gaat. Ook andere dorps- en wijkraden zijn flink op weg. Onder meer Nederhemert, Aalst, en De Vergt hebben hun plan al in concept klaar.

 

Het gebiedsplan is opgenomen op de website van Dorpsraad Zuilichem. Klik hier.

 

 

Afdrukken E-mailadres

NIEUWE AED IN ZUILICHEM

Als iedere seconde telt ……… Hart- en vaatziekten zijn nog altijd één van de belangrijkste oorzaken van het overlijden van mensen. Ingeval van een hartstilstand is het belangrijk dat zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan niet zelden het verschil tussen leven en dood uitmaken. Daarom heeft de Dorpsraad Zuilichem een aanzienlijk deel van haar budget aangewend voor de aanschaf van een extra AED. Er is er al geruime tijd één bij supermarkt Attent in de Burg Hobolaan. Om een zo goed mogelijke spreiding te realiseren is de nieuwe AED aangebracht aan de buitenzijde van de woning van de fam. Burghout aan de Nieuwstraat 7.

AED

Afdrukken E-mailadres

Versterking Dorpraad Zuilichem

24 april was een druk avondje voor de dorpsraad wat mutaties betreft. Naast dat Chris van Herp afscheid nam, zijn er ook twee nieuwe leden verwelkomt. Daniëlle Smits en Adriana Pippel komen de Dorpsraad versterken. De dorpsraad zelf wilde graag verjongen en het liefst met dames. Beide wensen zijn met de komst van Daniëlle en Adriana in vervulling gegaan. Wij wensen beide dames veel succes toe en uit de eerste vergaderingen blijkt dat we echt met een versterking te maken hebben. De Dorpsraad is blij dat dorpsgenoten zich aanmelden om zich in te zetten voor het wel en wee van Zuilichem. Er worden ook nog dorpsgenoten gezocht om deel te nemen in de verschillende werkgroepen die een bepaald doel voor ogen hebben. Lees meer hierover op de site van Dorpsraad Zuilichem.

 IMG 20180424 203425 2

 

Afdrukken E-mailadres

Afscheid Chris van Herp

24 april is de dag waarop Chris van Herp afscheid neemt van de Dorpsraad Zuilichem, zijn gezondheid noodzaakt om te minderen. Chris heeft zich vanaf het begin (zo’n 18 jaar terug) voor de Dorpsraad gegeven met veel passie en inzet. Veel tijd besteed, maar ook vele resultaten bereikt. We zijn Chris erg dankbaar. Tijd voor een bloemetje en een bon voor lekker eten. En Chris kennende gaat hij zeker verder met het zich inzetten voor de belangen van Zuilichem echter op een lager pitje. Chris, van harte bedankt voor de vele goede jaren.

IMG 20180424 2214581

IMG 20180424 2215161

 

Afdrukken E-mailadres

Buurtonderzoek trapveldje Dijkzicht noord

In de hoek van de Dijkzichtstraat, tegen de Waaldijk aan, bevindt zich een grasveldje waar niets mee gedaan wordt. Van enkele bewoners hebben wij het verzoek gekregen om daar iets mee te doen ten behoeve van de kinderen in deze jonge buurt. Het voorstel was om daar een paar doeltjes te plaatsen waardoor een trapveldje ontstaat.

Uiteraard onderschrijft de Dorpsraad het belang van meer bewegen door jonge kinderen, maar tegelijkertijd moet zorgvuldig rekening worden gehouden met de wens van de wijkbewoners: wordt deze wens wel breed gedragen? Daarom hebben we eind december 2017 een kort enqueteformulier bezorgd bij iedereen in Dijkzicht-Noord. Van de 62 uitgezette formulieren zijn er 31 terugontvangen, wat uitzonderlijk hoog is voor een dergelijk onderzoek. 28 reacties gaven aan vóór een trapveldje te zijn, en 3 tegen. Dit is heel overtuigend; kennelijk leeft deze wens heel nadrukkelijk in de wijk. Daarom zal de Dorpsraad hier verder mee gaan.

 

Afdrukken E-mailadres