molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Huisvesting arbeidsmigranten aan de Parallelweg 1 te Zuilichem

Beste inwoners van Zuilichem,

N.a.v. de berichten rondom huisvesting arbeidsmigranten aan de Parallelweg 1 te Zuilichem hebben we verschillende reacties gehad van verontrustte dorpsgenoten. We snappen de reacties. Ook bij de dorpsraad Zuilichem zijn er vragen. Daarom hebben onderstaande brief naar de gemeente Zaltbommel gestuurd.  

Uiteraard snappen we als u ook vragen heeft of uw zorgen wilt uiten. Schroom niet om contact met ons te zoeken, bij voorkeur via de email; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u van ons. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Datum  : 9 maart 2021

Betreft : Huisvesting arbeidsmigranten Parallelweg 1 Zuilichem

Geacht college, geachte gemeenteraad,

Naar aanleiding van de berichtgevingen over het initiatief om 150 arbeidsmigranten te huisvesten aan de Parallelweg 1 te Zuilichem schrijven wij u. Wij ontvangen als Dorpsraad Zuilichem diverse reacties van verontruste inwoners. Als dorpsraad begrijpen wij deze reacties.

Enkele jaren geleden was het plan om bij de Heeren van Suylighem ongeveer 400 arbeidsmigranten te huisvesten. Recentelijke is overeengekomen dat er op deze locatie 150 worden gehuisvest. Nu komt het plan om er nogmaals 150 te huisvesten op de locatie Parallelweg 1 te Zuilichem. Daarnaast zijn er berichten in het nieuws geweest aangaande het vestigen van 150 arbeidsmigranten bij Dutch Berries aan de Uilkerweg. Dat worden er dan totaal 450. Dat zijn er meer dan bij het oorspronkelijke plan van de Heeren van Suylighem, terwijl dit nog niet het gelimiteerde aantal arbeidsmigranten is dat binnen het beleid huisvesting arbeidsmigranten is.
De inwoners voelen zich bedrogen en niet serieus genomen en dat geeft flinke weerstand.

Als dorpsraad willen we graag zowel aan het adres van KaFra Housing alsmede aan het adres van gemeente Zaltbommel een aantal punten helder uiteen zetten.

Aan het adres van KaFra Housing maakt de Dorpsraad Zuilichem kenbaar dat;

 • De manier van communiceren onacceptabel is. In diverse berichtgevingen wordt onze naam genoemd, terwijl hierover met ons geen vooroverleg is geweest. Ons hierover vooraf informeren, had fatsoenlijk geweest. Wij worden pas gemaild nadat diverse inwoners de brieven hebben ontvangen en het krantenartikel is gepubliceerd.
 • De georganiseerde online informatiebijeenkomst is zeer ongelukkig te noemen. Het organiseren van een dergelijke bijeenkomst binnen één week na ontvangst van de informatie is wel erg kort dag. Ook is het tijdstip van 17.00 uur tot 18.15 uur (onder het avondeten) een ongepast tijdstip. Het maximumaantal van 20 personen is erg gelimiteerd gezien de historie aangaande huisvesting arbeidsmigranten in het dorp Zuilichem.
 • Bij het aanmelden van een digitale bijeenkomst is het opvragen van adres en telefoonnummer niet conform de AVG-richtlijnen.

Aan het adres van KaFra Housing en de gemeente Zaltbommel het volgende;

 • In de brief wordt het volgende gesteld; 'Tijdelijke arbeidsmigranten wonen momenteel met grote aantallen in verkamerde panden in dorpskernen, in de stad Zaltbommel of in slechte omstandigheden in het buitengebied. Dit baart de dorpsraad grote zorgen. Hoe gaat gemeente Zaltbommel om met het welzijn van arbeidsmigranten in het huidige beleid? Hoe wordt gehandhaafd. Indien dit statement niet op waarheid berust is, is het onacceptabel dat een dergelijk statement in deze brief wordt opgenomen. Het zou allerminst vertrouwen scheppen in de kennis en kunde van de initiatiefnemer. 
 • In de brief wordt het volgende gesteld; Bijkomend voordeel voor de lokale gemeenschap is dat met de komst van deze nieuwe locatie de druk op de lokale woningmarkt afneemt. Welke data is hiervoor gebruikt? Hoeveel woningen komen er in Zuilichem weer beschikbaar? Het zou fantastisch nieuws zijn als er 38 woningen in de dorpskern Zuilichem (uitgaande van maximaal 4 arbeidsmigranten per woning conform beleid) vrijkomen op de woningmarkt. Indien dit niet het geval is, is het wellicht mooi nieuws voor andere dorpskernen maar 'koopt Zuilichem hier niets voor' en is het misleidende informatie aan de inwoners van Zuilichem. 
 • In de brief wordt het volgende gesteld; Om (...) reisafstanden te minimaliseren, kiest KaFra Housing daarom voor huisvesting dicht bij de bedrijven. Iedereen mag toch wonen en werken waar hij/zij wil? Als voorbeeld; als er medewerkers van Bol.com te Waalwijk willen komen, verhindert hen niets in het huidige beleid. Graag onderbouwen hoe e.e.a. gegarandeerd kan worden dat medewerkers van bedrijven in Zuilichem voorrang krijgen. 

Aan het adres van de gemeente Zaltbommel maken wij nogmaals kenbaar dat;

 • Met het huidige beleid van maximaal 2x geconcentreerde huisvesting van 150 personen, maximaal 150 personen bij tuinders die dat nodig hebben, maximaal 20 personen bij tuinders op het erf en maximaal 8 arbeidsmigranten in huizen in het buitengebied, komt de som van het totale potentiële aantal arbeidsmigranten voor Zuilichem op meer dan 700! Dit vindt Dorpsraad Zuilichem de perken te buiten gaan op 1.700 inwoners. Onderbouwing voor het aantal van 700 arbeidsmigranten is:
  • 2 x 150 geconcentreerde huisvesting is 300
  • Max 150 bij Dutch Berries en potentieel nog eens 150 bij een andere tuinder met behoefte aan tijdelijke arbeidsmigranten is 300
  • Max. 20 bij de bedrijven is meer dan 100
  • Max. 8 in woonhuizen in de buitengebieden is nu niet inzichtelijk.
 • Wij willen graag helderheid verkrijgen in wat de visie van gemeente Zaltbommel is om de leefbaarheid van Zuilichem de komende jaren te waarborgen, wat is de strategie hiervoor is en hoe de gemeente Zaltbommel zich hier voor in gaat zetten. 
 • Dorpsraad Zuilichem graag hoort van Gemeente Zaltbommel wat de visie en strategie is om de arbeidsmigranten over alle kernen van gemeente Zaltbommel te verdelen. 

Samenvattend het volgende. De manier van communiceren is ronduit onacceptabel. De statements in de brief lijken slecht onderbouwd en zaait een hoop onrust in het dorp Zuilichem. Met de huidige ontwikkelingen krijgt Zuilichem een onevenredig groot aandeel (ong. 30%) van de huisvesting van arbeidsmigranten voor zijn rekening. Het totale potentiële aantal van meer dan 700 arbeidsmigranten op 1700 inwoners, baart de Dorpsraad grote zorgen. Dit aantal gaat ten koste van de identiteit van het dorp en van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de bewoners van Zuilichem en dat kunnen wij als Dorpsraad niet tolereren. Het huidige beleid past niet bij de visie die Dorpsraad Zuilichem voor het dorp Zuilichem voor ogen heeft. 

Om de rust onder de bewoners terug te brengen en de leefbaarheid van Zuilichem te behouden, vragen wij u om af te zien van een tweede grootschalige huisvesting in Zuilichem. Daarnaast is ons verzoek om het beleid huisvesting arbeidsmigranten en de potentiële impact op het dorp Zuilichem samen met de Dorpsraad te bediscussiëren en opnieuw vorm te geven. 

Eén van de doelen van het nieuwe beleid is spreiding van het huisvesten van arbeidsmigranten over de gehele Gemeente Zaltbommel. Nu wordt het stapeling in Zuilichem.

Initiatiefnemer heeft vele gronden ook elders in de gemeente. Ons verzoek is om huisvesting op een andere locatie, buiten Zuilichem, te realiseren.

Graag zien wij uw reactie én uitnodiging voor een gesprek tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Zuilichem

Afdrukken E-mailadres