molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Plannen huisvesting 150 arbeidsmigranten Heeren van Suylighem

Plannen huisvesting 150 arbeidsmigranten Heeren van Suylighem

Op de locatie Heeren van Suylighem (HvS) in Zuilichem komt huisvesting voor maximaal 150 arbeidsmigranten. Dat kwamen de initiatiefnemer en de gemeente op 15 december 2020 overeen. Het plan voorziet in de behoefte om arbeidsmigranten op een goede manier te huisvesten en past binnen het gemeentelijke beleid. De bestemmingsplanprocedure die nodig is om de plannen mogelijk te maken, gaat half januari 2021 van start.

Plan houdt rekening met alle belangen

In Zuilichem zijn al langere tijd plannen om huisvesting voor arbeidsmigranten (en enkele spoedzoekers) te bouwen op de locatie van HvS. Wethouder Van Leeuwen is verheugd dat het intensieve overleg met de initiatiefnemer Van Veen, om binnen de grenzen van het beleid een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nu geleid heeft tot dit plan: “Met dit plan is rekening gehouden met de belangen van onze inwoners, de directe omgeving, de initiatiefnemer en niet in de laatste plaats de toekomstige bewoners.”

Geschikte locatie

In 2025 is het niet meer mogelijk een huis te verkameren in de dorpen en wijken van de gemeente. Dit betekent dat een huis geen los te verhuren kamers mag hebben met gemeenschappelijke voorzieningen. De woningen kunnen dan weer beschikbaar komen voor onder andere starters en huishoudens. Daarom zijn dergelijke initiatieven hard nodig. De Heeren van Suylighem is volgens wethouder Van Leeuwen een geschikte locatie hiervoor: “We kunnen er niet om heen dat goede huisvesting voor arbeidsmigranten hard nodig is. In zowel Zuilichem als in de andere dorpen in de gemeente Zaltbommel. Op de locatie van Heeren van Suylighem is het mogelijk om op een goede manier woonruimte te realiseren. De locatie heeft veel ruimte en er zijn voldoende mogelijkheden voor goede voorzieningen. Dat is belangrijk. Het moet voor iedereen, voor de bewoners van HvS en voor de inwoners van het dorp fijn wonen zijn.” Wijziging bestemmingplan: Maximaal 150 personen op locatie Om ervoor te zorgen dat er bij de Heeren van Suylighem niet meer dan 150 mensen mogen wonen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten staat al wel dat er maximaal 150 personen mogen wonen. De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan start in januari 2021. Na de wijziging van het bestemmingsplan vervallen definitief de veel ruimere mogelijkheden uit het verleden.

Presentatie plannen en procedure 6 januari

Op 6 januari organiseren gemeente en initiatiefnemer ’s avonds samen een bijeenkomst voor inwoners van Zuilichem en belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor alle vra- 2/2 gen en opmerkingen over het plan. Initiatiefnemer Van Veen toont tekeningen van zijn plan, geeft een toelichting en gaat hij in gesprek met aanwezigen. De gemeente licht de bestemmingsplanprocedure verder toe: hoe gaat het in zijn werk en wanneer en hoe kan er gereageerd worden op de plannen? Hoe de bijeenkomst er uit gaat zien wordt in januari bekend gemaakt. De organisatoren houden rekening met de corona-richtlijnen. Mogelijk wordt het een online bijeenkomst.

Uitwerking plannen

Initiatiefnemer Van Veen is blij dat hij binnen korte tijd met de gemeente een uitwerking aan de plannen heeft kunnen geven: “Wij willen dat mensen hier met veel plezier gaan wonen en bieden kwalitatief goede huisvesting. We nodigen inwoners van harte uit om te komen kijken naar onze plannen tijdens de bijeenkomst. Goede huisvesting is hard nodig.” Het plan bestaat uit drie hoofdgebouwen met kleine wooneenheden/appartementen voor 2 personen. Bij de HvS mogen maximaal 150 personen wonen. De appartementen zijn bedoeld voor de verhuur aan zowel arbeidsmigranten als spoedzoekers. Elke unit heeft een eigen slaapkamer, badkamer, berging, keuken en een tuin. Er is beheer en camerabewaking aanwezig op het terrein. Er komt voldoende parkeergelegenheid en er zijn voorzieningen voor vermaak zoals tafeltennistafels en een trapveldje. Ook aan duurzaamheid is gedacht. Er komen zonnepanelen. De initiatiefnemer onderzoekt of het plan energieneutraal kan worden.

Maximaal 150 en kwalitatief goed

Zowel de belangenvereniging Zuilichemse Bewoners Belangen als de Dorpsraad zijn vorige week over de plannen geïnformeerd door de gemeente. ZBB en de dorpsraad vinden het belangrijk dat er niet meer dan 150 personen op locatie gehuisvest worden en vinden dat de huisvesting van goede kwaliteit moet zijn. De manier waarop inwoners over de plannen geïnformeerd worden is besproken met belangenvereniging ZBB en de Dorpsraad Zuilichem. Stef den Tek, voorzitter van de ZBB: “Dat een dergelijke locatie nodig is en er binnen de nieuwe beleidsregels van de gemeente zou komen was duidelijk. Als belangenvereniging vinden wij het vooral belangrijk dat de huisvesting van goede kwaliteit is. Daar blijven wij kritisch op.”. Dorpsraad Zuilichem: “Naast de zorg voor een goede huisvesting is het van groot belang dat de kwaliteit van woon- en leefklimaat voor de omgeving, maar ook voor de kern van Zuilichem, gewaarborgd zal worden. Daar zetten wij ons voor in.” Destijds hebben ZBB en de dorpsraad Zuilichem ook deelgenomen aan het participatietraject voor de totstandkoming van het beleid huisvesting arbeidsmigranten. Dit traject bestond onder andere uit bijeenkomsten en een enquête.

Bestemmingsplan wijziging moet voor 15 januari in procedure

Het is voor de gemeente van belang dat het nieuwe bestemmingsplan uiterlijk 15 januari in procedure gaat. Dat heeft te maken met het nog lopende beroep tegen het eerdere bestemmingsplan waarin de mogelijkheden voor logies waren wegbestemd. Na 15 januari zal de Raad van State hierover uitspraak doen. Als de gemeente voor de datum van de uitspraak een nieuw bestemmingsplan in procedure brengt biedt dit weer voorbereidende bescherming. Dan zijn er niet in de tussentijd veel ruimere aantallen mogelijk op die locatie, maar maximaal de aantallen die in het nieuwe bestemmingsplan genoemd worden. Na de wijziging van het bestemmingsplan vervallen definitief de ruimere mogelijkheden uit het verleden.

Schadevergoeding voor initiatiefnemer

De initiatiefnemer wilde eerder grotere aantallen huisvesten. De gemeente maakte deze ontwikkeling destijds onmogelijk. Het nieuwe bestemmingsplan laat nu minder aantallen toe dan in het oude bestemmingsplan. Ook is de ontwikkeling vertraagd en zijn de bouwkosten gestegen. De initiatiefnemer krijgt een schadevergoeding van €500.000,-.

Afdrukken E-mailadres