Arbeidsmigranten brief inspraak carrouselvergadering 10 sept 2020

Hieronder de tekst van de brief die ingesproken is bij de Carrouselvergadering op 9 september 2020 betreffende de zorg om het aantal arbeidsmigranten in Zuilichem:

Beste leden van de carrousel,

Naar aanleiding van deze carrousel vergadering wil de Dorpsraad Zuilichem graag meedenken over het beleid van huisvesting van arbeidsmigranten, maar wij willen ook onze grote zorg uiten.

Het beleid Huisvesting Arbeidsmigranten van de Gemeente Zaltbommel is in juni 2019 vastgesteld. Daarmee is het nu ruim een jaar van kracht en zien we de eerste effecten van het beleid. Concreet voor Zuilichem betekent dat het volgende:

  • Er zijn 3 initiatieven voor het huisvesten van 150 arbeidsmigranten aan de zuid/oostelijke kant van de kern Zuilichem.
  • Daarnaast zijn er nog behoorlijk wat woningen in de dorpskern die bewoond worden door arbeidsmigranten. De dorpsraad is zich ervan bewust dat het beleid zich erop richt deze woningen in 2025 vrij te maken voor de woningmarkt, maar voor alsnog wonen er nu nog een substantieel aantal arbeidsmigranten in de kern.
  • Als laatste worden er steeds meer arbeidsmigranten gehuisvest in het buitengebied, al dan niet bij de tuinderij, al dan niet werkzaam in Zuilichem. Wij maken ons zorgen om onder andere de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Mertstraat.

Het huidige beleid huisvesting arbeidsmigranten leidt ertoe dat er nu al 3 initiatieven van geconcentreerde huisvesting zijn; in totaal gaat het om 450 slaapplekken. De arbeidsmigranten die reeds in de kern of het buitengebied van Zuilichem wonen, zijn daarin niet meegeteld. In het beleid wordt geen maximum gesteld voor het aantal initiatieven voor geconcentreerde huisvesting. Hoeveel meer initiatieven voor het huisvesten van 150 arbeidsmigranten mag Zuilichem nog verwachten? Ook stelt het beleid geen maximum aan het aantal arbeidsmigranten in de buitengebied. Het huisvestingbeleid Arbeidsmigranten is erop gericht om 2000 personen te huisvesten in de gemeente Zaltbommel. Met de huidige ontwikkelingen vindt Dorpsraad Zuilichem dat de kern Zuilichem een onevenredig groot aandeel van de huisvesting van arbeidsmigranten voor zijn rekening krijgt.

Ik citeer een gedeelte uit het beleid Arbeidsmigranten (pagina 7):

Aan alle locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest – onafhankelijk van de tijdsduur dat de locatie aanwezig is – dienen aan een aantal algemene beleidsuitgangspunten te voldoen, te weten: Een aanvaarbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de omgeving van de huisvesting van arbeidsmigranten moet zijn gewaarborgd.

Samenvattend heeft de Dorpsraad Zuilichem de volgende twee vragen:

  • Hoe kan een aanvaardbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de omgeving maar ook voor de kern Zuilichem gewaarborgd worden als er geen grenzen in aantallen arbeidsmigranten worden gesteld?
  • Is dit, met zóveel arbeidsmigranten in één dorp, wat de gemeente Zaltbommel voor ogen heeft met huidige beleid?

Ik dank u voor uw aandacht.

Beste leden van de carrousel,
Naar aanleiding van deze carrousel vergadering wil de Dorpsraad Zuilichem graag
meedenken over het beleid van huisvesting van arbeidsmigranten, maar wij willen ook onze
grote zorg uiten.
Het beleid Huisvesting Arbeidsmigranten van de Gemeente Zaltbommel is in juni 2019
vastgesteld. Daarmee is het nu ruim een jaar van kracht en zien we de eerste effecten van
het beleid. Concreet voor Zuilichem betekent dat het volgende:
- Er zijn 3 initiatieven voor het huisvesten van 150 arbeidsmigranten aan de zuid/oostelijke
kant van de kern Zuilichem.
- Daarnaast zijn er nog behoorlijk wat woningen in de dorpskern die bewoond worden door
arbeidsmigranten. De dorpsraad is zich ervan bewust dat het beleid zich erop richt deze
woningen in 2025 vrij te maken voor de woningmarkt, maar voor alsnog wonen er nu nog
een substantieel aantal arbeidsmigranten in de kern.
- Als laatste worden er steeds meer arbeidsmigranten gehuisvest in het buitengebied, al dan
niet bij de tuinderij, al dan niet werkzaam in Zuilichem. Wij maken ons zorgen om onder
andere de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Mertstraat.
Het huidige beleid huisvesting arbeidsmigranten leidt ertoe dat er nu al 3 initiatieven van
geconcentreerde huisvesting zijn; in totaal gaat het om 450 slaapplekken. De
arbeidsmigranten die reeds in de kern of het buitengebied van Zuilichem wonen, zijn daarin
niet meegeteld. In het beleid wordt geen maximum gesteld voor het aantal initiatieven voor
geconcentreerde huisvesting. Hoeveel meer initiatieven voor het huisvesten van 150
arbeidsmigranten mag Zuilichem nog verwachten? Ook stelt het beleid geen maximum aan
het aantal arbeidsmigranten in de buitengebied. Het huisvestingbeleid Arbeidsmigranten is
erop gericht om 2000 personen te huisvesten in de gemeente Zaltbommel. Met de huidige
ontwikkelingen vindt Dorpsraad Zuilichem dat de kern Zuilichem een onevenredig groot
aandeel van de huisvesting van arbeidsmigranten voor zijn rekening krijgt.
Ik citeer een gedeelte uit het beleid Arbeidsmigranten (pagina 7):
Aan alle locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest – onafhankelijk van de tijdsduur
dat de locatie aanwezig is – dienen aan een aantal
algemene beleidsuitgangspunten
te
voldoen, te weten:
Een
aanvaarbare
kwaliteit van het
woon- en leefklimaat
voor de omgeving
van de
huisvesting van arbeidsmigranten moet zijn gewaarborgd.
Samenvattend heeft de Dorpsraad Zuilichem de volgende twee vragen:
-
hoe
kan een aanvaardbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de omgeving maar
ook voor de kern Zuilichem gewaarborgd worden als er geen grenzen in aantallen
arbeidsmigranten worden gesteld?
Is dit, met zóveel arbeidsmigranten in één dorp, wat de gemeente Zaltbommel voor ogen
heeft met huidige beleid?
Ik dank u voor uw aandacht.

Afdrukken