molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Voorlichtingsavond VEILIGE BUURT-APP

Op maandagavond 16 april vond in het Dorpshuis een voorlichtingsavond plaats over deelname aan, en het gebruik van de Veiligebuurt-app. Deze avond was een initiatief van de werkgroep Veiligheid en Overlast van de Dorpsraad. Helaas viel het bezoekersaantal flink tegen: slechts een beperkt aantal mensen was aanwezig. Desondanks noemde de werkgroep Veiligheid en Overlast de actie meer dan geslaagd: Vanaf de verspreiding van de brieven is het aantal deelnemers toegenomen van 146 naar 248. En dit aantal stijgt nog dagelijks.

De wijkagenten Hendrik Rietstra en Thomas Sluiter gaven in een heldere toelichting aan dat in de Bommelerwaard sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid: het gehele politiekorps heeft n.l. inzage in de Veiligebuurt-app. Dat betekent dat alle medewerkers direct kennis kunnen nemen van de informatie die via de app gedeeld wordt. Dit maakt het mogelijk dat men heel snel van de beschikbare informatie kennis kan nemen. Dit voorbeeld heeft de landelijke aandacht binnen het politie-wezen. Nadrukkelijk werd vermeld dat de politie niet de app beheert. Zij nemen slechts kennis van de informatie. Daarom is hun boodschap: als men een verdachte situatie waarneemt, meld dit dan in eerste instantie via 112. Het is n.l. de meldkamer die de dienstdoende agenten aanstuurt: op eigen initiatief kunnen en mogen zij geen actie ondernemen. Nadat 112 is gebeld is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie over de verdachte situatie (persoonskenmerken, auto, kenteken, vluchtroute, enz.) via de app te verspreiden.

Wie nog geen deelnemer is kan informatie inwinnen via www.veiligebuurt.nl. Hoe meer deelnemers, hoe veiliger onze woonomgeving wordt.

Afdrukken E-mailadres