molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Buurtonderzoek trapveldje Dijkzicht noord

In de hoek van de Dijkzichtstraat, tegen de Waaldijk aan, bevindt zich een grasveldje waar niets mee gedaan wordt. Van enkele bewoners hebben wij het verzoek gekregen om daar iets mee te doen ten behoeve van de kinderen in deze jonge buurt. Het voorstel was om daar een paar doeltjes te plaatsen waardoor een trapveldje ontstaat.

Uiteraard onderschrijft de Dorpsraad het belang van meer bewegen door jonge kinderen, maar tegelijkertijd moet zorgvuldig rekening worden gehouden met de wens van de wijkbewoners: wordt deze wens wel breed gedragen? Daarom hebben we eind december 2017 een kort enqueteformulier bezorgd bij iedereen in Dijkzicht-Noord. Van de 62 uitgezette formulieren zijn er 31 terugontvangen, wat uitzonderlijk hoog is voor een dergelijk onderzoek. 28 reacties gaven aan vóór een trapveldje te zijn, en 3 tegen. Dit is heel overtuigend; kennelijk leeft deze wens heel nadrukkelijk in de wijk. Daarom zal de Dorpsraad hier verder mee gaan.

 

Afdrukken E-mailadres