molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Trap van de Buurt naar de Waaldijk

Zoals bekend heeft de Dorpsraad vorig jaar gewerkt aan het opstellen van het Gebiedsplan. Hierin wordt aangegeven welke zaken de komende jaren aangepakt moeten worden om de leefbaarheid en veiligheid van het dorp te vergroten. Om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen en tevens om een zo groot mogelijk draagvlak onder de bewoners te bereiken zijn hiervoor informatie-avonden belegd. Eén van de wensen die hierbij naar voren kwamen was een trap tussen de Buurt en de Waaldijk. Heel vroeger lag hier een stoep. Nu ligt daar een zogenaamd olifantenpaadje, wat bij tijd en wijle gebruikt wordt door wandelaars en kerkgangers. Ook rijden durfals onder de jeugd er met de fiets vanaf, wat uiteraard een gevaarlijke situatie oplevert. Met deze wensen in het achterhoofd is de Dorpsraad aan de slag gegaan. Inmiddels is door de gemeente positief gereageerd op onze financieringsaanvraag. Ook het waterschap, de eigenaar van de dijkhelling, staat niet negatief tegenover dit initiatief.

Met deze trap ontstaat een nieuwe wandelmogelijkheid die tevens aansluit op het hondenuitlaatgebied aan de overzijde van de Waaldijk; de veiligheid wordt verhoogd aangezien er niet meer met de fiets af gereden kan worden; en de looproute voor kerkgangers vanaf een groot deel van de Waaldijk wordt verkort. Het voorlopige ontwerp voorziet in een betonnen trap met een leuning in het midden, en fietsgootjes aan de zijkant. Zie de schematische tekening, met dien verstande dat die kan afwijken van het uiteindelijke ontwerp. We zijn nu in afwachting van het verloop van de vergunningenprocedure.

Trapwaaldijk

Afdrukken E-mailadres