molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Inwonersavond Gebiedsplan Zuilichem

Zoals al eerder gecommuniceerd is, is de Dorpsraad Zuilichem de kartrekker voor het Gebiedsplan. In dit gebiedsplan is een aantal zaken opgenomen op het gebied van o.a. Leefbaarheid, Veiligheid en Verkeer, Sociale samenleving en Openbare ruimte, waar we als inwoners van Zuilichem behoefte aan hebben. Daarbij moet worden gedacht aan een periode tussen nu en de komende vijf jaar. Het Gebiedsplan is een levend document, waaraan steeds nieuwe zaken kunnen worden toegevoegd. Voor het realiseren van de plannen zal worden samengewerkt met de gemeente, maar ook met elke organisatie die daarvoor in aanmerking komt, zoals een woningcorporatie, huisartsen, ouderen- en jongerenorganisaties, kerken, verenigingen, enzovoort. Maar ook zal een beroep op de bevolking zelf worden gedaan. Om bepaalde zaken voor te bereiden en de wensen goed te formuleren zullen werkgroepen worden geformeerd. Inwoners zullen worden gevraagd om deel te nemen in één of meerdere werkgroepen die elk één bepaald onderwerp bij de kop pakken.

In april van dit jaar is een eerste bewonersavond gehouden waarin een groot aantal wensen en ideeën naar voren zijn gebracht. Deze onderwerpen zijn gegroepeerd en samengevat in het concept-Gebiedsplan. Daarbij is de belofte gedaan dat we dit aan de inwoners van Zuilichem zouden voorleggen, alvorens dit aan de gemeente aan te bieden.

Omdat het Gebiedsplan ons allemaal aangaat nodigt de Dorpsraad alle inwoners van Zuilichem uit om samen naar dit concept te kijken, op maandag 6 november a.s., aanvang 20.00 uur in Dorpshuis Den Ham. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Omdat niet alles ineens aangepakt kan worden wordt aan u gevraagd welke zaken naar uw mening prioriteit moeten hebben. Tevens wordt u de gelegenheid geboden om u aan te melden voor één van de te vormen werkgroepen.

Levensloopbestendig wonen

Senioren willen -en moeten- steeds langer in hun eigen woning blijven wonen. Soms moeten daarvoor aanpassingen aan de bestaande woning worden gemaakt. Maar ook bij nieuw te bouwen woningen kan hier al rekening mee worden gehouden. Wat zijn de mogelijkheden? Op maandag 6 november zal, naast de behandeling van het Gebiedsplan, tevens informatie worden gegeven over de huisvesting van senioren. Deze onderwerpen gaan iedereen, jong en oud, aan. Daarom wordt graag gerekend op uw aanwezigheid.

Afdrukken E-mailadres