4 oktober Bewonersavond Huisvesting Arbeidsmigranten

Zuilichem, 2 oktober 2017

Betreft: Huisvesting arbeidsmigranten

Dames en heren,

Op 19 september j.l. hebt u een uitnodiging van de Gemeente Zaltbommel ontvangen voor een bewonersavond, a.s. woensdag 4 oktober in zalencentrum Gambora in Gameren (aanvang 20.00 uur).

Tijdens deze bijeenkomst wordt nadere informatie gegeven omtrent de procedure voor het al of niet huisvesten van arbeidsmigranten op het terrein van De Heeren van Suijlighem. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om ideeën en wensen met betrekking tot dit onderwerp te uiten.

Misschien hebt u zich aangemeld voor het bijwonen van deze avond. Dat is goed. De Dorpsraad Zuilichem onderschrijft n.l. het belang om hierbij aanwezig te zijn.

Hebt u dit nog niet gedaan? Dan is het toch goed om a.s. woensdag naar Gameren te komen. Immers: het gaat over een belangrijke ingreep in de samenleving van ons dorp. Belangrijk voor u, maar ook voor uw en onze kinderen. Daarom is het van belang om vanaf het begin mee te denken, en betrokken te blijven bij de discussie en de informatieverstrekking over dit onderwerp.

Kom dus a.s. woensdag naar Gambora.

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Zuilichem

 

Afdrukken