molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Inspraakrede huisvesting Arbeidsmigranten

Inspraakrede Dorpsraad Zuilichem d.d. 31 augustus 2017, inzake huisvesting Arbeidsmigranten

Meneer de voorzitter, geachte carrouselleden,

Mijn naam is Rien van Veen, voorzitter van de Dorpsraad Zuilichem. Namens de Dorpsraad Zuilichem en de inwoners van ons dorp wil ik ons grote ongenoegen kenbaar maken rondom de plannen voor de huisvesting van een groot aantal arbeidsmigranten op het terrein van de Heeren van Suijlighem.

Wij hebben een gesprek gehad met de eigenaar van de Heeren van Suijlichem, nadat bekend werd dat er een voornemen was om migranten in Zuilichem te huisvesten. Vanuit de gemeente hoorden wij niets. Het college van B en W vond het schijnbaar wenselijk om deze plannen in de achterkamertjes te bewerkstelligen. Wij constateren tijdens dat gesprek het volgende:

  • In oktober 2016 is wethouder Bragt benaderd door de eigenaar van De Heeren van Suijlighem met de mogelijkheid tot het huisvesten van arbeidsmigranten.

  • Daarna is door de Gemeente het concept-beleidsplan opgesteld wat, in onze optiek, heel toevallig naadloos aansloot op de door de Heeren van Suijlichem geboden oplossing. Met andere woorden: er is een oplossing aangeboden en de Gemeente heeft het beleidsplan hierop aangepast.

  • In juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidsplan arbeidsmigranten. Het besluit voor het realiseren van 200 woonunits in de B en W-vergadering, is uit de besluitenlijst van juli geschrapt. Dus dit mocht niet openbaar worden. Kennelijk mocht ook de Gemeenteraad en de bewoners van Zuilichem hier niets van weten. Maar waren de raadsleden bij het nemen van hun besluit op de hoogte van de bestaande plannen in Zuilichem? Wethouder Bragt wel, hij was in oktober 2016 al benaderd! Wethouder Bragt, heeft u de Gemeenteraad wel volledige geïnformeerd over deze essentiële zaken?

Diverse grote tuinders hebben al aangegeven dat zij geen woonruimte gaan huren op de locatie Heeren van Suijlighem. Zij geven er de voorkeur aan hun werknemers op hun bedrijven te huisvesten. Dit zorgt voor minder verkeersbewegingen en een betere controle en handhaving.

Onze vraag: Heeft de gemeente Zaltbommel onderzoek verricht hoeveel behoefte er is bij de tuinders van de Gemeente Zaltbommel om arbeidsmigranten centraal te huisvesten?

De kans is groot dat dat de woonunits grotendeels ook bewoond zullen worden door medewerkers van bedrijven buiten de Bommelerwaard, zoals Bol.com in Waalwijk. Wij gaan niet de problemen van naburige gemeentes oplossen!

Over hoeveel arbeidsmigranten praten we nu?

Huisvesting bij de Heeren van Suijlighem: in 200 units: 300 tot 400 arbeidsmigranten.

Huisvesting bij een nog te bouwen kas in Zuilichem: 200 tot 300. Huidige huisvesting verspreid over het dorp: 150, volgens onze telling.

Dat betekent, beste aanwezigen, dat we niet spreken over zo’n 300 arbeidsmigranten, maar minimaal 750. 750! En dat op het huidige inwonersaantal van nog geen 1.700. Dat is 35%. Dus 1 op de 3 inwoners! Dat is totaal onacceptabel.

In Zuilichem hecht men grote waarde aan de zondagsrust. Juist in het weekend zijn de arbeidsmigranten vrij, en zullen het dorp in trekken. Dat vraagt om moeilijkheden en verstoort de rust. Ik hoop dat ook de aanwezige christelijke partijen in hun besluit hiermee rekening houden.

De geplande woonunits is geen tijdelijke oplossing. Het gaat om permanente bewoning, wellicht voor 15 jaar of veel langer. Daarmee zadelen we ook onze kinderen en kleinkinderen met dit grote probleem op.

U wenst de arbeidsmigranten in grote getalen bij elkaar te laten wonen. Is door de Gemeente Zaltbommel onderzocht of de arbeidsmigranten met verschillende nationaliteiten zelf ook de behoefte hebben om met een groot aantal bij elkaar gezet te worden?

                                                                                      

Graag ontvang ik de antwoorden op de door mij gestelde vragen.

Zijn we dan alleen maar negatief? Nee, zeker niet. We hebben goed nagedacht over een alternatief. De heer Van Veen van De Heren van Suijlighem heeft aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover grond op een andere plaats.

De Gemeente gaat een perceel aankopen aan de Schoofbandweg in Rossum. De behoefte aan het huisvesten van arbeidsmigranten doet zich voor in zowel de gemeente Zaltbommel en als in de Gemeente in Maasdriel. Deze locatie ligt dus mooi centraal, ook qua voorzieningen en openbaar vervoer. Ons voorstel is dat de gemeente Zaltbommel dit perceel ruilt met de Heeren van Suijlighem.

Samenvattend:

  • Er is vanuit de bevolking zeer veel weerstand tegen de huisvesting op de beoogde locatie. Dit zal ook zeker merkbaar worden bij de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

  • Meerderheid van de tuinders hebben geen behoefte om woonruimte af te nemen. Zij realiseren dit liever op hun eigen terrein, waar ze kunnen handhaven.

  • Deze huisvesting zal voor een belangrijk deel toekomen aan mensen die in andere gemeenten werkzaam zijn. Zij de lusten, wij de lasten.

  • Het terrein van De Heeren van Suijlighem biedt de mogelijkheid voor een andere rendabele invulling, die recht doet aan de entree van ons dorp.

  • Kortom nogmaals: huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie is onacceptabel.

Heer Bragt, u bent gebiedswethouder van Zuilichem, waarbij wij dachten dat u het beste met de inwoners van Zuilichem voor had. Maar met deze plannen, welke u wenst door te voeren, verhoogt u de onveiligheid van ons dorp. Ook de leefbaarheid zal hiermee worden aangetast. Kortom u verloedert ons mooie, rustige en veilige dorp Zuilichem.

Ik verzoek u dringend, namens de inwoners van Zuilichem, om huisvesting van deze enorme aantal arbeidsmigranten in onze gemeenschap te voorkomen. Tevens verzoek ik u om de voorgestelde grondruil in uw overwegingen mee te nemen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Afdrukken E-mailadres