molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Plan Entree Zuilichem

Plan Entree Zuilichem

 

Op 28 februari 2022 heeft Dorpsraad Zuilichem een open avond gehouden om de plannen rondom Entree Zuilichem toe te lichten. 

Plattegrond

Er komt een wandelpad dat aansluit op het bruggetje t.h.v. de Rondedans. Door middel van een duiker wordt een overgang gecreeerd naar 'het eiland' waar het wandelpad verder gaat. Het wandelpad wordt voorzien van schelpen, en er wordt rekening gehouden met een afstand tot het water van 4meter, het zogeheten veegpad. Het pad zal tussen de wielen van de tracktor passen om beschadigingen zoveel mogelijk te voorkomen. De sloot aan de noordzijde (tegen De Boogerd) wordt iets verdiept, tot zo'n 50cm en verbreed. Aan het einde van 'het eiland' buigt het schelpenpad af richting de Kweldijk waar het zijn weg vervolgt. De vrachtwagen parkeerplaats vervalt en voor de veiligheid wordt een vangrail geplaatst van hout (zoals we deze ook hebben aan de Uilkerweg t.h.v. Dutch Berries). Vervolgens buigt het pad in noordelijke richting af om achter de vijver langs te gaan. Hier zullen picknick bankjes, een visvlonder en een faunatoren geplaatst worden. Aan de noordzijde van de vijver komt een wind-watermolen die voor een betere doorstroming zal zorgen. Het pad volgt de MaasWaalweg aan de westzijde van de sloot. Halverwege zal een insektenhotel worden geplaatst. De huidige duiker aan de Maas Waalweg wordt weggehaald, de sloot wordt iets uitgediept en er komt een nieuwe duiker met overgang t.h.v. Het Boske, waar een oversteek gemaakt zal worden. De 30-km zone wordt naar voren gehaald, zodat de oversteek in de 30-km zone valt. 

 

detailfoto 3

Detailplattegrond rondom vijver

 

insectenhotel

Insectenhotel 

 

 Vlonder5

Visvlonder

 

 T 22 incl fiets

Impressie vangrail

 

 Wind watermolen 7 meter B4

Wind- watermolen

 

 IMG 20220212 115015

Faunatoren

 

 

We zijn als Dorpsraad Zuilichem trots op het plan! Vragen? Stuur ons een email. 

Afdrukken E-mailadres

Huisvesting arbeidsmigranten aan de Parallelweg 1 te Zuilichem

Beste inwoners van Zuilichem,

N.a.v. de berichten rondom huisvesting arbeidsmigranten aan de Parallelweg 1 te Zuilichem hebben we verschillende reacties gehad van verontrustte dorpsgenoten. We snappen de reacties. Ook bij de dorpsraad Zuilichem zijn er vragen. Daarom hebben onderstaande brief naar de gemeente Zaltbommel gestuurd.  

Uiteraard snappen we als u ook vragen heeft of uw zorgen wilt uiten. Schroom niet om contact met ons te zoeken, bij voorkeur via de email; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u van ons. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Datum  : 9 maart 2021

Betreft : Huisvesting arbeidsmigranten Parallelweg 1 Zuilichem

Geacht college, geachte gemeenteraad,

Naar aanleiding van de berichtgevingen over het initiatief om 150 arbeidsmigranten te huisvesten aan de Parallelweg 1 te Zuilichem schrijven wij u. Wij ontvangen als Dorpsraad Zuilichem diverse reacties van verontruste inwoners. Als dorpsraad begrijpen wij deze reacties.

Enkele jaren geleden was het plan om bij de Heeren van Suylighem ongeveer 400 arbeidsmigranten te huisvesten. Recentelijke is overeengekomen dat er op deze locatie 150 worden gehuisvest. Nu komt het plan om er nogmaals 150 te huisvesten op de locatie Parallelweg 1 te Zuilichem. Daarnaast zijn er berichten in het nieuws geweest aangaande het vestigen van 150 arbeidsmigranten bij Dutch Berries aan de Uilkerweg. Dat worden er dan totaal 450. Dat zijn er meer dan bij het oorspronkelijke plan van de Heeren van Suylighem, terwijl dit nog niet het gelimiteerde aantal arbeidsmigranten is dat binnen het beleid huisvesting arbeidsmigranten is.
De inwoners voelen zich bedrogen en niet serieus genomen en dat geeft flinke weerstand.

Als dorpsraad willen we graag zowel aan het adres van KaFra Housing alsmede aan het adres van gemeente Zaltbommel een aantal punten helder uiteen zetten.

Aan het adres van KaFra Housing maakt de Dorpsraad Zuilichem kenbaar dat;

 • De manier van communiceren onacceptabel is. In diverse berichtgevingen wordt onze naam genoemd, terwijl hierover met ons geen vooroverleg is geweest. Ons hierover vooraf informeren, had fatsoenlijk geweest. Wij worden pas gemaild nadat diverse inwoners de brieven hebben ontvangen en het krantenartikel is gepubliceerd.
 • De georganiseerde online informatiebijeenkomst is zeer ongelukkig te noemen. Het organiseren van een dergelijke bijeenkomst binnen één week na ontvangst van de informatie is wel erg kort dag. Ook is het tijdstip van 17.00 uur tot 18.15 uur (onder het avondeten) een ongepast tijdstip. Het maximumaantal van 20 personen is erg gelimiteerd gezien de historie aangaande huisvesting arbeidsmigranten in het dorp Zuilichem.
 • Bij het aanmelden van een digitale bijeenkomst is het opvragen van adres en telefoonnummer niet conform de AVG-richtlijnen.

Aan het adres van KaFra Housing en de gemeente Zaltbommel het volgende;

 • In de brief wordt het volgende gesteld; 'Tijdelijke arbeidsmigranten wonen momenteel met grote aantallen in verkamerde panden in dorpskernen, in de stad Zaltbommel of in slechte omstandigheden in het buitengebied. Dit baart de dorpsraad grote zorgen. Hoe gaat gemeente Zaltbommel om met het welzijn van arbeidsmigranten in het huidige beleid? Hoe wordt gehandhaafd. Indien dit statement niet op waarheid berust is, is het onacceptabel dat een dergelijk statement in deze brief wordt opgenomen. Het zou allerminst vertrouwen scheppen in de kennis en kunde van de initiatiefnemer. 
 • In de brief wordt het volgende gesteld; Bijkomend voordeel voor de lokale gemeenschap is dat met de komst van deze nieuwe locatie de druk op de lokale woningmarkt afneemt. Welke data is hiervoor gebruikt? Hoeveel woningen komen er in Zuilichem weer beschikbaar? Het zou fantastisch nieuws zijn als er 38 woningen in de dorpskern Zuilichem (uitgaande van maximaal 4 arbeidsmigranten per woning conform beleid) vrijkomen op de woningmarkt. Indien dit niet het geval is, is het wellicht mooi nieuws voor andere dorpskernen maar 'koopt Zuilichem hier niets voor' en is het misleidende informatie aan de inwoners van Zuilichem. 
 • In de brief wordt het volgende gesteld; Om (...) reisafstanden te minimaliseren, kiest KaFra Housing daarom voor huisvesting dicht bij de bedrijven. Iedereen mag toch wonen en werken waar hij/zij wil? Als voorbeeld; als er medewerkers van Bol.com te Waalwijk willen komen, verhindert hen niets in het huidige beleid. Graag onderbouwen hoe e.e.a. gegarandeerd kan worden dat medewerkers van bedrijven in Zuilichem voorrang krijgen. 

Aan het adres van de gemeente Zaltbommel maken wij nogmaals kenbaar dat;

 • Met het huidige beleid van maximaal 2x geconcentreerde huisvesting van 150 personen, maximaal 150 personen bij tuinders die dat nodig hebben, maximaal 20 personen bij tuinders op het erf en maximaal 8 arbeidsmigranten in huizen in het buitengebied, komt de som van het totale potentiële aantal arbeidsmigranten voor Zuilichem op meer dan 700! Dit vindt Dorpsraad Zuilichem de perken te buiten gaan op 1.700 inwoners. Onderbouwing voor het aantal van 700 arbeidsmigranten is:
  • 2 x 150 geconcentreerde huisvesting is 300
  • Max 150 bij Dutch Berries en potentieel nog eens 150 bij een andere tuinder met behoefte aan tijdelijke arbeidsmigranten is 300
  • Max. 20 bij de bedrijven is meer dan 100
  • Max. 8 in woonhuizen in de buitengebieden is nu niet inzichtelijk.
 • Wij willen graag helderheid verkrijgen in wat de visie van gemeente Zaltbommel is om de leefbaarheid van Zuilichem de komende jaren te waarborgen, wat is de strategie hiervoor is en hoe de gemeente Zaltbommel zich hier voor in gaat zetten. 
 • Dorpsraad Zuilichem graag hoort van Gemeente Zaltbommel wat de visie en strategie is om de arbeidsmigranten over alle kernen van gemeente Zaltbommel te verdelen. 

Samenvattend het volgende. De manier van communiceren is ronduit onacceptabel. De statements in de brief lijken slecht onderbouwd en zaait een hoop onrust in het dorp Zuilichem. Met de huidige ontwikkelingen krijgt Zuilichem een onevenredig groot aandeel (ong. 30%) van de huisvesting van arbeidsmigranten voor zijn rekening. Het totale potentiële aantal van meer dan 700 arbeidsmigranten op 1700 inwoners, baart de Dorpsraad grote zorgen. Dit aantal gaat ten koste van de identiteit van het dorp en van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de bewoners van Zuilichem en dat kunnen wij als Dorpsraad niet tolereren. Het huidige beleid past niet bij de visie die Dorpsraad Zuilichem voor het dorp Zuilichem voor ogen heeft. 

Om de rust onder de bewoners terug te brengen en de leefbaarheid van Zuilichem te behouden, vragen wij u om af te zien van een tweede grootschalige huisvesting in Zuilichem. Daarnaast is ons verzoek om het beleid huisvesting arbeidsmigranten en de potentiële impact op het dorp Zuilichem samen met de Dorpsraad te bediscussiëren en opnieuw vorm te geven. 

Eén van de doelen van het nieuwe beleid is spreiding van het huisvesten van arbeidsmigranten over de gehele Gemeente Zaltbommel. Nu wordt het stapeling in Zuilichem.

Initiatiefnemer heeft vele gronden ook elders in de gemeente. Ons verzoek is om huisvesting op een andere locatie, buiten Zuilichem, te realiseren.

Graag zien wij uw reactie én uitnodiging voor een gesprek tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Zuilichem

Afdrukken E-mailadres

Plannen huisvesting 150 arbeidsmigranten Heeren van Suylighem

Plannen huisvesting 150 arbeidsmigranten Heeren van Suylighem

Op de locatie Heeren van Suylighem (HvS) in Zuilichem komt huisvesting voor maximaal 150 arbeidsmigranten. Dat kwamen de initiatiefnemer en de gemeente op 15 december 2020 overeen. Het plan voorziet in de behoefte om arbeidsmigranten op een goede manier te huisvesten en past binnen het gemeentelijke beleid. De bestemmingsplanprocedure die nodig is om de plannen mogelijk te maken, gaat half januari 2021 van start.

Plan houdt rekening met alle belangen

In Zuilichem zijn al langere tijd plannen om huisvesting voor arbeidsmigranten (en enkele spoedzoekers) te bouwen op de locatie van HvS. Wethouder Van Leeuwen is verheugd dat het intensieve overleg met de initiatiefnemer Van Veen, om binnen de grenzen van het beleid een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nu geleid heeft tot dit plan: “Met dit plan is rekening gehouden met de belangen van onze inwoners, de directe omgeving, de initiatiefnemer en niet in de laatste plaats de toekomstige bewoners.”

Geschikte locatie

In 2025 is het niet meer mogelijk een huis te verkameren in de dorpen en wijken van de gemeente. Dit betekent dat een huis geen los te verhuren kamers mag hebben met gemeenschappelijke voorzieningen. De woningen kunnen dan weer beschikbaar komen voor onder andere starters en huishoudens. Daarom zijn dergelijke initiatieven hard nodig. De Heeren van Suylighem is volgens wethouder Van Leeuwen een geschikte locatie hiervoor: “We kunnen er niet om heen dat goede huisvesting voor arbeidsmigranten hard nodig is. In zowel Zuilichem als in de andere dorpen in de gemeente Zaltbommel. Op de locatie van Heeren van Suylighem is het mogelijk om op een goede manier woonruimte te realiseren. De locatie heeft veel ruimte en er zijn voldoende mogelijkheden voor goede voorzieningen. Dat is belangrijk. Het moet voor iedereen, voor de bewoners van HvS en voor de inwoners van het dorp fijn wonen zijn.” Wijziging bestemmingplan: Maximaal 150 personen op locatie Om ervoor te zorgen dat er bij de Heeren van Suylighem niet meer dan 150 mensen mogen wonen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten staat al wel dat er maximaal 150 personen mogen wonen. De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan start in januari 2021. Na de wijziging van het bestemmingsplan vervallen definitief de veel ruimere mogelijkheden uit het verleden.

Presentatie plannen en procedure 6 januari

Op 6 januari organiseren gemeente en initiatiefnemer ’s avonds samen een bijeenkomst voor inwoners van Zuilichem en belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor alle vra- 2/2 gen en opmerkingen over het plan. Initiatiefnemer Van Veen toont tekeningen van zijn plan, geeft een toelichting en gaat hij in gesprek met aanwezigen. De gemeente licht de bestemmingsplanprocedure verder toe: hoe gaat het in zijn werk en wanneer en hoe kan er gereageerd worden op de plannen? Hoe de bijeenkomst er uit gaat zien wordt in januari bekend gemaakt. De organisatoren houden rekening met de corona-richtlijnen. Mogelijk wordt het een online bijeenkomst.

Uitwerking plannen

Initiatiefnemer Van Veen is blij dat hij binnen korte tijd met de gemeente een uitwerking aan de plannen heeft kunnen geven: “Wij willen dat mensen hier met veel plezier gaan wonen en bieden kwalitatief goede huisvesting. We nodigen inwoners van harte uit om te komen kijken naar onze plannen tijdens de bijeenkomst. Goede huisvesting is hard nodig.” Het plan bestaat uit drie hoofdgebouwen met kleine wooneenheden/appartementen voor 2 personen. Bij de HvS mogen maximaal 150 personen wonen. De appartementen zijn bedoeld voor de verhuur aan zowel arbeidsmigranten als spoedzoekers. Elke unit heeft een eigen slaapkamer, badkamer, berging, keuken en een tuin. Er is beheer en camerabewaking aanwezig op het terrein. Er komt voldoende parkeergelegenheid en er zijn voorzieningen voor vermaak zoals tafeltennistafels en een trapveldje. Ook aan duurzaamheid is gedacht. Er komen zonnepanelen. De initiatiefnemer onderzoekt of het plan energieneutraal kan worden.

Maximaal 150 en kwalitatief goed

Zowel de belangenvereniging Zuilichemse Bewoners Belangen als de Dorpsraad zijn vorige week over de plannen geïnformeerd door de gemeente. ZBB en de dorpsraad vinden het belangrijk dat er niet meer dan 150 personen op locatie gehuisvest worden en vinden dat de huisvesting van goede kwaliteit moet zijn. De manier waarop inwoners over de plannen geïnformeerd worden is besproken met belangenvereniging ZBB en de Dorpsraad Zuilichem. Stef den Tek, voorzitter van de ZBB: “Dat een dergelijke locatie nodig is en er binnen de nieuwe beleidsregels van de gemeente zou komen was duidelijk. Als belangenvereniging vinden wij het vooral belangrijk dat de huisvesting van goede kwaliteit is. Daar blijven wij kritisch op.”. Dorpsraad Zuilichem: “Naast de zorg voor een goede huisvesting is het van groot belang dat de kwaliteit van woon- en leefklimaat voor de omgeving, maar ook voor de kern van Zuilichem, gewaarborgd zal worden. Daar zetten wij ons voor in.” Destijds hebben ZBB en de dorpsraad Zuilichem ook deelgenomen aan het participatietraject voor de totstandkoming van het beleid huisvesting arbeidsmigranten. Dit traject bestond onder andere uit bijeenkomsten en een enquête.

Bestemmingsplan wijziging moet voor 15 januari in procedure

Het is voor de gemeente van belang dat het nieuwe bestemmingsplan uiterlijk 15 januari in procedure gaat. Dat heeft te maken met het nog lopende beroep tegen het eerdere bestemmingsplan waarin de mogelijkheden voor logies waren wegbestemd. Na 15 januari zal de Raad van State hierover uitspraak doen. Als de gemeente voor de datum van de uitspraak een nieuw bestemmingsplan in procedure brengt biedt dit weer voorbereidende bescherming. Dan zijn er niet in de tussentijd veel ruimere aantallen mogelijk op die locatie, maar maximaal de aantallen die in het nieuwe bestemmingsplan genoemd worden. Na de wijziging van het bestemmingsplan vervallen definitief de ruimere mogelijkheden uit het verleden.

Schadevergoeding voor initiatiefnemer

De initiatiefnemer wilde eerder grotere aantallen huisvesten. De gemeente maakte deze ontwikkeling destijds onmogelijk. Het nieuwe bestemmingsplan laat nu minder aantallen toe dan in het oude bestemmingsplan. Ook is de ontwikkeling vertraagd en zijn de bouwkosten gestegen. De initiatiefnemer krijgt een schadevergoeding van €500.000,-.

Afdrukken E-mailadres

Fietslaadpaal Zuilichem bij bankje aan de Waaldijk

Maandag 14 september worden er op drie locatie (Nieuwaal - de Dijker, Poederoijen - brasserie de Buurman en Zuilichem op de Waaldijk bij rustbankje) fietslaadpalen geplaatst die door Liander aan de gemeente zijn geschonken (vanwege uitbreiding trafostation Poederoijen).

De borden voor verwijzing naar de laadpalen volgen later deze maand.

Afdrukken E-mailadres

Arbeidsmigranten brief inspraak carrouselvergadering 10 sept 2020

Hieronder de tekst van de brief die ingesproken is bij de Carrouselvergadering op 9 september 2020 betreffende de zorg om het aantal arbeidsmigranten in Zuilichem:

Beste leden van de carrousel,

Naar aanleiding van deze carrousel vergadering wil de Dorpsraad Zuilichem graag meedenken over het beleid van huisvesting van arbeidsmigranten, maar wij willen ook onze grote zorg uiten.

Het beleid Huisvesting Arbeidsmigranten van de Gemeente Zaltbommel is in juni 2019 vastgesteld. Daarmee is het nu ruim een jaar van kracht en zien we de eerste effecten van het beleid. Concreet voor Zuilichem betekent dat het volgende:

 • Er zijn 3 initiatieven voor het huisvesten van 150 arbeidsmigranten aan de zuid/oostelijke kant van de kern Zuilichem.
 • Daarnaast zijn er nog behoorlijk wat woningen in de dorpskern die bewoond worden door arbeidsmigranten. De dorpsraad is zich ervan bewust dat het beleid zich erop richt deze woningen in 2025 vrij te maken voor de woningmarkt, maar voor alsnog wonen er nu nog een substantieel aantal arbeidsmigranten in de kern.
 • Als laatste worden er steeds meer arbeidsmigranten gehuisvest in het buitengebied, al dan niet bij de tuinderij, al dan niet werkzaam in Zuilichem. Wij maken ons zorgen om onder andere de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Mertstraat.

Het huidige beleid huisvesting arbeidsmigranten leidt ertoe dat er nu al 3 initiatieven van geconcentreerde huisvesting zijn; in totaal gaat het om 450 slaapplekken. De arbeidsmigranten die reeds in de kern of het buitengebied van Zuilichem wonen, zijn daarin niet meegeteld. In het beleid wordt geen maximum gesteld voor het aantal initiatieven voor geconcentreerde huisvesting. Hoeveel meer initiatieven voor het huisvesten van 150 arbeidsmigranten mag Zuilichem nog verwachten? Ook stelt het beleid geen maximum aan het aantal arbeidsmigranten in de buitengebied. Het huisvestingbeleid Arbeidsmigranten is erop gericht om 2000 personen te huisvesten in de gemeente Zaltbommel. Met de huidige ontwikkelingen vindt Dorpsraad Zuilichem dat de kern Zuilichem een onevenredig groot aandeel van de huisvesting van arbeidsmigranten voor zijn rekening krijgt.

Ik citeer een gedeelte uit het beleid Arbeidsmigranten (pagina 7):

Aan alle locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest – onafhankelijk van de tijdsduur dat de locatie aanwezig is – dienen aan een aantal algemene beleidsuitgangspunten te voldoen, te weten: Een aanvaarbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de omgeving van de huisvesting van arbeidsmigranten moet zijn gewaarborgd.

Samenvattend heeft de Dorpsraad Zuilichem de volgende twee vragen:

 • Hoe kan een aanvaardbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de omgeving maar ook voor de kern Zuilichem gewaarborgd worden als er geen grenzen in aantallen arbeidsmigranten worden gesteld?
 • Is dit, met zóveel arbeidsmigranten in één dorp, wat de gemeente Zaltbommel voor ogen heeft met huidige beleid?

Ik dank u voor uw aandacht.

Beste leden van de carrousel,
Naar aanleiding van deze carrousel vergadering wil de Dorpsraad Zuilichem graag
meedenken over het beleid van huisvesting van arbeidsmigranten, maar wij willen ook onze
grote zorg uiten.
Het beleid Huisvesting Arbeidsmigranten van de Gemeente Zaltbommel is in juni 2019
vastgesteld. Daarmee is het nu ruim een jaar van kracht en zien we de eerste effecten van
het beleid. Concreet voor Zuilichem betekent dat het volgende:
- Er zijn 3 initiatieven voor het huisvesten van 150 arbeidsmigranten aan de zuid/oostelijke
kant van de kern Zuilichem.
- Daarnaast zijn er nog behoorlijk wat woningen in de dorpskern die bewoond worden door
arbeidsmigranten. De dorpsraad is zich ervan bewust dat het beleid zich erop richt deze
woningen in 2025 vrij te maken voor de woningmarkt, maar voor alsnog wonen er nu nog
een substantieel aantal arbeidsmigranten in de kern.
- Als laatste worden er steeds meer arbeidsmigranten gehuisvest in het buitengebied, al dan
niet bij de tuinderij, al dan niet werkzaam in Zuilichem. Wij maken ons zorgen om onder
andere de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Mertstraat.
Het huidige beleid huisvesting arbeidsmigranten leidt ertoe dat er nu al 3 initiatieven van
geconcentreerde huisvesting zijn; in totaal gaat het om 450 slaapplekken. De
arbeidsmigranten die reeds in de kern of het buitengebied van Zuilichem wonen, zijn daarin
niet meegeteld. In het beleid wordt geen maximum gesteld voor het aantal initiatieven voor
geconcentreerde huisvesting. Hoeveel meer initiatieven voor het huisvesten van 150
arbeidsmigranten mag Zuilichem nog verwachten? Ook stelt het beleid geen maximum aan
het aantal arbeidsmigranten in de buitengebied. Het huisvestingbeleid Arbeidsmigranten is
erop gericht om 2000 personen te huisvesten in de gemeente Zaltbommel. Met de huidige
ontwikkelingen vindt Dorpsraad Zuilichem dat de kern Zuilichem een onevenredig groot
aandeel van de huisvesting van arbeidsmigranten voor zijn rekening krijgt.
Ik citeer een gedeelte uit het beleid Arbeidsmigranten (pagina 7):
Aan alle locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest – onafhankelijk van de tijdsduur
dat de locatie aanwezig is – dienen aan een aantal
algemene beleidsuitgangspunten
te
voldoen, te weten:
Een
aanvaarbare
kwaliteit van het
woon- en leefklimaat
voor de omgeving
van de
huisvesting van arbeidsmigranten moet zijn gewaarborgd.
Samenvattend heeft de Dorpsraad Zuilichem de volgende twee vragen:
-
hoe
kan een aanvaardbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de omgeving maar
ook voor de kern Zuilichem gewaarborgd worden als er geen grenzen in aantallen
arbeidsmigranten worden gesteld?
Is dit, met zóveel arbeidsmigranten in één dorp, wat de gemeente Zaltbommel voor ogen
heeft met huidige beleid?
Ik dank u voor uw aandacht.

Afdrukken E-mailadres