molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Over Ons

Rond het jaar 2000 is de Dorpsraad Zuilichem opgericht door enkele inwoners die graag wat wilden doen aan de leefbaarheid van het dorp.

Lees meer...

Welkom bij Dorpsraad Zuilichem

De Dorpsraad Zuilichem, een groep vrijwilligers, zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners van ons dorp Zuilichem te behartigen. De Dorpsraad is een gesprekspartner voor de gemeente Zaltbommel en klankbord voor de inwoners Zuilichem. Doel is om de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorp vergroten. Dit alles binnen de gemeentelijk ingezette aanpak "Dorps- en Wijk gericht werken". Meer over "Dorps- en Wijkgericht werken op de website van de Gemeente Zaltbommel.

Hebt u ideeën of wensen die de leefbaarheid en veiligheid in het dorp kunnen verbeteren? Meld ze dan bij de Dorpsraad Zuilichem. Sinds de oprichting heeft de Dorpsraad vele zaken aangepakt. Enkele voorbeelden: het mooie hek rondom het monument bij het dorpshuis, de totstandkoming van De Buurt, bankjes voor de ijsbaan en voetbal, inspraak glastuinbouw, verkeersafwikkeling vrachtwagens rondom het kassengebied, enz. Momenteel wordt nagedacht over het opknappen van de informatiepanelen bij de ruïne van het voormalige kasteel, en een overdekte “leugenbank”. Andere ideeën zijn van harte welkom.

Om meer te weten te komen over ontstaan, doel, werkzaamheden en de leden van de Dorpsraad Zuilichem lees "Over Ons" op deze website.

Afdrukken E-mailadres

Plan Entree Zuilichem

Plan Entree Zuilichem

 

Op 28 februari 2022 heeft Dorpsraad Zuilichem een open avond gehouden om de plannen rondom Entree Zuilichem toe te lichten. 

Plattegrond

Er komt een wandelpad dat aansluit op het bruggetje t.h.v. de Rondedans. Door middel van een duiker wordt een overgang gecreeerd naar 'het eiland' waar het wandelpad verder gaat. Het wandelpad wordt voorzien van schelpen, en er wordt rekening gehouden met een afstand tot het water van 4meter, het zogeheten veegpad. Het pad zal tussen de wielen van de tracktor passen om beschadigingen zoveel mogelijk te voorkomen. De sloot aan de noordzijde (tegen De Boogerd) wordt iets verdiept, tot zo'n 50cm en verbreed. Aan het einde van 'het eiland' buigt het schelpenpad af richting de Kweldijk waar het zijn weg vervolgt. De vrachtwagen parkeerplaats vervalt en voor de veiligheid wordt een vangrail geplaatst van hout (zoals we deze ook hebben aan de Uilkerweg t.h.v. Dutch Berries). Vervolgens buigt het pad in noordelijke richting af om achter de vijver langs te gaan. Hier zullen picknick bankjes, een visvlonder en een faunatoren geplaatst worden. Aan de noordzijde van de vijver komt een wind-watermolen die voor een betere doorstroming zal zorgen. Het pad volgt de MaasWaalweg aan de westzijde van de sloot. Halverwege zal een insektenhotel worden geplaatst. De huidige duiker aan de Maas Waalweg wordt weggehaald, de sloot wordt iets uitgediept en er komt een nieuwe duiker met overgang t.h.v. Het Boske, waar een oversteek gemaakt zal worden. De 30-km zone wordt naar voren gehaald, zodat de oversteek in de 30-km zone valt. 

 

detailfoto 3

Detailplattegrond rondom vijver

 

insectenhotel

Insectenhotel 

 

 Vlonder5

Visvlonder

 

 T 22 incl fiets

Impressie vangrail

 

 Wind watermolen 7 meter B4

Wind- watermolen

 

 IMG 20220212 115015

Faunatoren

 

 

We zijn als Dorpsraad Zuilichem trots op het plan! Vragen? Stuur ons een email. 

Afdrukken E-mailadres

Huisvesting arbeidsmigranten aan de Parallelweg 1 te Zuilichem

Beste inwoners van Zuilichem,

N.a.v. de berichten rondom huisvesting arbeidsmigranten aan de Parallelweg 1 te Zuilichem hebben we verschillende reacties gehad van verontrustte dorpsgenoten. We snappen de reacties. Ook bij de dorpsraad Zuilichem zijn er vragen. Daarom hebben onderstaande brief naar de gemeente Zaltbommel gestuurd.  

Uiteraard snappen we als u ook vragen heeft of uw zorgen wilt uiten. Schroom niet om contact met ons te zoeken, bij voorkeur via de email; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, hoort u van ons. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Datum  : 9 maart 2021

Betreft : Huisvesting arbeidsmigranten Parallelweg 1 Zuilichem

Geacht college, geachte gemeenteraad,

Naar aanleiding van de berichtgevingen over het initiatief om 150 arbeidsmigranten te huisvesten aan de Parallelweg 1 te Zuilichem schrijven wij u. Wij ontvangen als Dorpsraad Zuilichem diverse reacties van verontruste inwoners. Als dorpsraad begrijpen wij deze reacties.

Enkele jaren geleden was het plan om bij de Heeren van Suylighem ongeveer 400 arbeidsmigranten te huisvesten. Recentelijke is overeengekomen dat er op deze locatie 150 worden gehuisvest. Nu komt het plan om er nogmaals 150 te huisvesten op de locatie Parallelweg 1 te Zuilichem. Daarnaast zijn er berichten in het nieuws geweest aangaande het vestigen van 150 arbeidsmigranten bij Dutch Berries aan de Uilkerweg. Dat worden er dan totaal 450. Dat zijn er meer dan bij het oorspronkelijke plan van de Heeren van Suylighem, terwijl dit nog niet het gelimiteerde aantal arbeidsmigranten is dat binnen het beleid huisvesting arbeidsmigranten is.
De inwoners voelen zich bedrogen en niet serieus genomen en dat geeft flinke weerstand.

Als dorpsraad willen we graag zowel aan het adres van KaFra Housing alsmede aan het adres van gemeente Zaltbommel een aantal punten helder uiteen zetten.

Aan het adres van KaFra Housing maakt de Dorpsraad Zuilichem kenbaar dat;

 • De manier van communiceren onacceptabel is. In diverse berichtgevingen wordt onze naam genoemd, terwijl hierover met ons geen vooroverleg is geweest. Ons hierover vooraf informeren, had fatsoenlijk geweest. Wij worden pas gemaild nadat diverse inwoners de brieven hebben ontvangen en het krantenartikel is gepubliceerd.
 • De georganiseerde online informatiebijeenkomst is zeer ongelukkig te noemen. Het organiseren van een dergelijke bijeenkomst binnen één week na ontvangst van de informatie is wel erg kort dag. Ook is het tijdstip van 17.00 uur tot 18.15 uur (onder het avondeten) een ongepast tijdstip. Het maximumaantal van 20 personen is erg gelimiteerd gezien de historie aangaande huisvesting arbeidsmigranten in het dorp Zuilichem.
 • Bij het aanmelden van een digitale bijeenkomst is het opvragen van adres en telefoonnummer niet conform de AVG-richtlijnen.

Aan het adres van KaFra Housing en de gemeente Zaltbommel het volgende;

 • In de brief wordt het volgende gesteld; 'Tijdelijke arbeidsmigranten wonen momenteel met grote aantallen in verkamerde panden in dorpskernen, in de stad Zaltbommel of in slechte omstandigheden in het buitengebied. Dit baart de dorpsraad grote zorgen. Hoe gaat gemeente Zaltbommel om met het welzijn van arbeidsmigranten in het huidige beleid? Hoe wordt gehandhaafd. Indien dit statement niet op waarheid berust is, is het onacceptabel dat een dergelijk statement in deze brief wordt opgenomen. Het zou allerminst vertrouwen scheppen in de kennis en kunde van de initiatiefnemer. 
 • In de brief wordt het volgende gesteld; Bijkomend voordeel voor de lokale gemeenschap is dat met de komst van deze nieuwe locatie de druk op de lokale woningmarkt afneemt. Welke data is hiervoor gebruikt? Hoeveel woningen komen er in Zuilichem weer beschikbaar? Het zou fantastisch nieuws zijn als er 38 woningen in de dorpskern Zuilichem (uitgaande van maximaal 4 arbeidsmigranten per woning conform beleid) vrijkomen op de woningmarkt. Indien dit niet het geval is, is het wellicht mooi nieuws voor andere dorpskernen maar 'koopt Zuilichem hier niets voor' en is het misleidende informatie aan de inwoners van Zuilichem. 
 • In de brief wordt het volgende gesteld; Om (...) reisafstanden te minimaliseren, kiest KaFra Housing daarom voor huisvesting dicht bij de bedrijven. Iedereen mag toch wonen en werken waar hij/zij wil? Als voorbeeld; als er medewerkers van Bol.com te Waalwijk willen komen, verhindert hen niets in het huidige beleid. Graag onderbouwen hoe e.e.a. gegarandeerd kan worden dat medewerkers van bedrijven in Zuilichem voorrang krijgen. 

Aan het adres van de gemeente Zaltbommel maken wij nogmaals kenbaar dat;

 • Met het huidige beleid van maximaal 2x geconcentreerde huisvesting van 150 personen, maximaal 150 personen bij tuinders die dat nodig hebben, maximaal 20 personen bij tuinders op het erf en maximaal 8 arbeidsmigranten in huizen in het buitengebied, komt de som van het totale potentiële aantal arbeidsmigranten voor Zuilichem op meer dan 700! Dit vindt Dorpsraad Zuilichem de perken te buiten gaan op 1.700 inwoners. Onderbouwing voor het aantal van 700 arbeidsmigranten is:
  • 2 x 150 geconcentreerde huisvesting is 300
  • Max 150 bij Dutch Berries en potentieel nog eens 150 bij een andere tuinder met behoefte aan tijdelijke arbeidsmigranten is 300
  • Max. 20 bij de bedrijven is meer dan 100
  • Max. 8 in woonhuizen in de buitengebieden is nu niet inzichtelijk.
 • Wij willen graag helderheid verkrijgen in wat de visie van gemeente Zaltbommel is om de leefbaarheid van Zuilichem de komende jaren te waarborgen, wat is de strategie hiervoor is en hoe de gemeente Zaltbommel zich hier voor in gaat zetten. 
 • Dorpsraad Zuilichem graag hoort van Gemeente Zaltbommel wat de visie en strategie is om de arbeidsmigranten over alle kernen van gemeente Zaltbommel te verdelen. 

Samenvattend het volgende. De manier van communiceren is ronduit onacceptabel. De statements in de brief lijken slecht onderbouwd en zaait een hoop onrust in het dorp Zuilichem. Met de huidige ontwikkelingen krijgt Zuilichem een onevenredig groot aandeel (ong. 30%) van de huisvesting van arbeidsmigranten voor zijn rekening. Het totale potentiële aantal van meer dan 700 arbeidsmigranten op 1700 inwoners, baart de Dorpsraad grote zorgen. Dit aantal gaat ten koste van de identiteit van het dorp en van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de bewoners van Zuilichem en dat kunnen wij als Dorpsraad niet tolereren. Het huidige beleid past niet bij de visie die Dorpsraad Zuilichem voor het dorp Zuilichem voor ogen heeft. 

Om de rust onder de bewoners terug te brengen en de leefbaarheid van Zuilichem te behouden, vragen wij u om af te zien van een tweede grootschalige huisvesting in Zuilichem. Daarnaast is ons verzoek om het beleid huisvesting arbeidsmigranten en de potentiële impact op het dorp Zuilichem samen met de Dorpsraad te bediscussiëren en opnieuw vorm te geven. 

Eén van de doelen van het nieuwe beleid is spreiding van het huisvesten van arbeidsmigranten over de gehele Gemeente Zaltbommel. Nu wordt het stapeling in Zuilichem.

Initiatiefnemer heeft vele gronden ook elders in de gemeente. Ons verzoek is om huisvesting op een andere locatie, buiten Zuilichem, te realiseren.

Graag zien wij uw reactie én uitnodiging voor een gesprek tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsraad Zuilichem

Afdrukken E-mailadres

DORPSRAAD ZUILICHEM ZOEKT DEELNEMERS WERKGROEPEN

Vorige week maandag heeft de Dorpsraad Zuilichem haar Gebiedsplan 2018 aan de inwoners gepresenteerd. In dit plan zijn projecten opgenomen waar de Dorpsraad de komende jaren aan wil gaan werken. Helaas was de leeftijdsgroep 25 – 50 jaar zwaar ondervertegenwoordigd. Dat is jammer, aangezien dit nu juist diegenen zijn die op termijn de vruchten van de huidige aanpak zullen plukken. Tijdens een bewonersavond eerder dit jaar zijn de wensen van de dorpsgenoten genoteerd, en vervolgens uitgewerkt in een zestal hoofdthema’s. Deze thema’s zijn onderverdeeld in 39 grotere en kleine projecten en projectjes. Alle thema’s bevatten onderwerpen die de leefbaarheid en veiligheid moeten verhogen. Het gebiedsplan is een levend document, waarvan projecten afgestreept, en waaraan nieuwe onderwerpen toegevoegd kunnen worden. Het is niet mogelijk om alle onderwerpen ineens aan te pakken: daarom is er voor gekozen om steeds slechts enkele zaken bij de hoorns te vatten. De hoofdthema’s zijn:

 • Openbare ruimte

 • Voorzieningen

 • Verkeer

 • Wonen

 • Sociaal

 • Veiligheid en overlast

De volgende stap is het vormen van werkgroepen. Deze dienen te worden gevormd door inwoners van Zuilichem, onder leiding van één of meerdere leden van de Dorpsraad. Tijdens de presentatie hebben zich spontaan enkele inwoners gemeld voor één van de onderwerpen. Er is echter behoefte aan meer mensen. Naast enkele wat kleinere projecten zijn er twee waarvoor nog mensen nodig zijn, aangezien die zich over een langere tijdsperiode zullen uitstrekken. Als eerste noemen wij de huisvesting van senioren. Door een voortgaande vergrijzing van onze samenleving zal er de komende jaren steeds meer vraag komen naar woningen waarin senioren tot op hogere leeftijd kunnen wonen. Dit is extra actueel geworden nu zeer recent bekend is geworden dat een aantal seniorenwoningen (Schoolstraat, Hampad, Burg. Hobolaan) binnen afzienbare tijd afgebroken zullen gaan worden. Wat komt daarvoor voor senioren terug? Dit is iets wat ons vroeg of laat allemaal aangaat.

Een ander punt is het verfraaien van de entree van Zuilichem: het gebied in de hoek Kweldijk – Maaswaalweg, met aansluitend het retentiegebied tussen Den Boogerd en de Kweldijk, alsook de directe omgeving van het kerkhof. Ook hiervoor zijn meedenkers dringend gewenst. Het spreekt voor zich dat ook dit een project van enkele jaren is waarvoor ideeën nodig zijn, plannen gemaakt moeten worden en waardoor financiering nodig is. In beide genoemde gevallen betreft het boeiende projecten waaruit het meedenken veel voldoening oplevert. Wie zich alsnog wil aanmelden, of nadere informatie over het Gebiedsplan wenst, kan zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard kan dit ook via www.dorpsraadzuilichem.nl.

Tijdens de informatieavond werd wederom duidelijk dat er nog altijd enkele grote ergernissen bestaan waar we als inwoners zijnde zelf heel eenvoudig iets aan kunnen doen. Hondenpoep: er zijn uitlaatgebieden in de berm van de Waaldijk (buitenzijde) tegenover De Buurt, hoek Burg. Hobolaan-Den Heuvel, de berm van ’t Stikske, en langs de Maaswaalweg voorbij de Kweldijk en de Kweldijk zelf. Op andere plaatsen dient de poep meteen opgeruimd te worden (dus ook in de bermen naar de uitlaatplaatsen toe!). Zakjes daarvoor zijn gratis af te halen bij Attent Van Genderen. Parkeren op de trottoirs: Dat is verboden. De afgelopen weken zijn, mede door het parkeren veroorzaakte, scheve tegels op diverse plaatsen recht gelegd. Het boetegeld van €90,- is, zeker in deze dure maanden, echt wel beter te besteden. En als laatste wordt over de trottoirs en brandgangen hangend groen als zeer hinderlijk ervaren. Er is al het een en ander verbeterd, maar nu de groei stilligt is het een uitgelezen moment om het groen eens echt goed terug te snoeien. Daarmee kunnen brandgangen en trottoirs de functie terug krijgen waarvoor ze bedoeld zijn.

Afdrukken E-mailadres