molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Over Ons

Rond het jaar 2000 is de Dorpsraad Zuilichem opgericht door enkele inwoners die graag wat wilden doen aan de leefbaarheid van het dorp.

Lees meer...

Welkom bij Dorpsraad Zuilichem

De Dorpsraad Zuilichem, een groep vrijwilligers, zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners van ons dorp Zuilichem te behartigen. De Dorpsraad is een gesprekspartner voor de gemeente Zaltbommel en klankbord voor de inwoners Zuilichem. Doel is om de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorp vergroten. Dit alles binnen de gemeentelijk ingezette aanpak "Dorps- en Wijk gericht werken". Meer over "Dorps- en Wijkgericht werken op de website van de Gemeente Zaltbommel.

Hebt u ideeën of wensen die de leefbaarheid en veiligheid in het dorp kunnen verbeteren? Meld ze dan bij de Dorpsraad Zuilichem. Sinds de oprichting heeft de Dorpsraad vele zaken aangepakt. Enkele voorbeelden: het mooie hek rondom het monument bij het dorpshuis, de totstandkoming van De Buurt, bankjes voor de ijsbaan en voetbal, inspraak glastuinbouw, verkeersafwikkeling vrachtwagens rondom het kassengebied, enz. Momenteel wordt nagedacht over het opknappen van de informatiepanelen bij de ruïne van het voormalige kasteel, en een overdekte “leugenbank”. Andere ideeën zijn van harte welkom.

Om meer te weten te komen over ontstaan, doel, werkzaamheden en de leden van de Dorpsraad Zuilichem lees "Over Ons" op deze website.

Afdrukken E-mailadres

Plannen huisvesting 150 arbeidsmigranten Heeren van Suylighem

Plannen huisvesting 150 arbeidsmigranten Heeren van Suylighem

Op de locatie Heeren van Suylighem (HvS) in Zuilichem komt huisvesting voor maximaal 150 arbeidsmigranten. Dat kwamen de initiatiefnemer en de gemeente op 15 december 2020 overeen. Het plan voorziet in de behoefte om arbeidsmigranten op een goede manier te huisvesten en past binnen het gemeentelijke beleid. De bestemmingsplanprocedure die nodig is om de plannen mogelijk te maken, gaat half januari 2021 van start.

Plan houdt rekening met alle belangen

In Zuilichem zijn al langere tijd plannen om huisvesting voor arbeidsmigranten (en enkele spoedzoekers) te bouwen op de locatie van HvS. Wethouder Van Leeuwen is verheugd dat het intensieve overleg met de initiatiefnemer Van Veen, om binnen de grenzen van het beleid een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nu geleid heeft tot dit plan: “Met dit plan is rekening gehouden met de belangen van onze inwoners, de directe omgeving, de initiatiefnemer en niet in de laatste plaats de toekomstige bewoners.”

Geschikte locatie

In 2025 is het niet meer mogelijk een huis te verkameren in de dorpen en wijken van de gemeente. Dit betekent dat een huis geen los te verhuren kamers mag hebben met gemeenschappelijke voorzieningen. De woningen kunnen dan weer beschikbaar komen voor onder andere starters en huishoudens. Daarom zijn dergelijke initiatieven hard nodig. De Heeren van Suylighem is volgens wethouder Van Leeuwen een geschikte locatie hiervoor: “We kunnen er niet om heen dat goede huisvesting voor arbeidsmigranten hard nodig is. In zowel Zuilichem als in de andere dorpen in de gemeente Zaltbommel. Op de locatie van Heeren van Suylighem is het mogelijk om op een goede manier woonruimte te realiseren. De locatie heeft veel ruimte en er zijn voldoende mogelijkheden voor goede voorzieningen. Dat is belangrijk. Het moet voor iedereen, voor de bewoners van HvS en voor de inwoners van het dorp fijn wonen zijn.” Wijziging bestemmingplan: Maximaal 150 personen op locatie Om ervoor te zorgen dat er bij de Heeren van Suylighem niet meer dan 150 mensen mogen wonen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten staat al wel dat er maximaal 150 personen mogen wonen. De procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan start in januari 2021. Na de wijziging van het bestemmingsplan vervallen definitief de veel ruimere mogelijkheden uit het verleden.

Presentatie plannen en procedure 6 januari

Op 6 januari organiseren gemeente en initiatiefnemer ’s avonds samen een bijeenkomst voor inwoners van Zuilichem en belanghebbenden. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor alle vra- 2/2 gen en opmerkingen over het plan. Initiatiefnemer Van Veen toont tekeningen van zijn plan, geeft een toelichting en gaat hij in gesprek met aanwezigen. De gemeente licht de bestemmingsplanprocedure verder toe: hoe gaat het in zijn werk en wanneer en hoe kan er gereageerd worden op de plannen? Hoe de bijeenkomst er uit gaat zien wordt in januari bekend gemaakt. De organisatoren houden rekening met de corona-richtlijnen. Mogelijk wordt het een online bijeenkomst.

Uitwerking plannen

Initiatiefnemer Van Veen is blij dat hij binnen korte tijd met de gemeente een uitwerking aan de plannen heeft kunnen geven: “Wij willen dat mensen hier met veel plezier gaan wonen en bieden kwalitatief goede huisvesting. We nodigen inwoners van harte uit om te komen kijken naar onze plannen tijdens de bijeenkomst. Goede huisvesting is hard nodig.” Het plan bestaat uit drie hoofdgebouwen met kleine wooneenheden/appartementen voor 2 personen. Bij de HvS mogen maximaal 150 personen wonen. De appartementen zijn bedoeld voor de verhuur aan zowel arbeidsmigranten als spoedzoekers. Elke unit heeft een eigen slaapkamer, badkamer, berging, keuken en een tuin. Er is beheer en camerabewaking aanwezig op het terrein. Er komt voldoende parkeergelegenheid en er zijn voorzieningen voor vermaak zoals tafeltennistafels en een trapveldje. Ook aan duurzaamheid is gedacht. Er komen zonnepanelen. De initiatiefnemer onderzoekt of het plan energieneutraal kan worden.

Maximaal 150 en kwalitatief goed

Zowel de belangenvereniging Zuilichemse Bewoners Belangen als de Dorpsraad zijn vorige week over de plannen geïnformeerd door de gemeente. ZBB en de dorpsraad vinden het belangrijk dat er niet meer dan 150 personen op locatie gehuisvest worden en vinden dat de huisvesting van goede kwaliteit moet zijn. De manier waarop inwoners over de plannen geïnformeerd worden is besproken met belangenvereniging ZBB en de Dorpsraad Zuilichem. Stef den Tek, voorzitter van de ZBB: “Dat een dergelijke locatie nodig is en er binnen de nieuwe beleidsregels van de gemeente zou komen was duidelijk. Als belangenvereniging vinden wij het vooral belangrijk dat de huisvesting van goede kwaliteit is. Daar blijven wij kritisch op.”. Dorpsraad Zuilichem: “Naast de zorg voor een goede huisvesting is het van groot belang dat de kwaliteit van woon- en leefklimaat voor de omgeving, maar ook voor de kern van Zuilichem, gewaarborgd zal worden. Daar zetten wij ons voor in.” Destijds hebben ZBB en de dorpsraad Zuilichem ook deelgenomen aan het participatietraject voor de totstandkoming van het beleid huisvesting arbeidsmigranten. Dit traject bestond onder andere uit bijeenkomsten en een enquête.

Bestemmingsplan wijziging moet voor 15 januari in procedure

Het is voor de gemeente van belang dat het nieuwe bestemmingsplan uiterlijk 15 januari in procedure gaat. Dat heeft te maken met het nog lopende beroep tegen het eerdere bestemmingsplan waarin de mogelijkheden voor logies waren wegbestemd. Na 15 januari zal de Raad van State hierover uitspraak doen. Als de gemeente voor de datum van de uitspraak een nieuw bestemmingsplan in procedure brengt biedt dit weer voorbereidende bescherming. Dan zijn er niet in de tussentijd veel ruimere aantallen mogelijk op die locatie, maar maximaal de aantallen die in het nieuwe bestemmingsplan genoemd worden. Na de wijziging van het bestemmingsplan vervallen definitief de ruimere mogelijkheden uit het verleden.

Schadevergoeding voor initiatiefnemer

De initiatiefnemer wilde eerder grotere aantallen huisvesten. De gemeente maakte deze ontwikkeling destijds onmogelijk. Het nieuwe bestemmingsplan laat nu minder aantallen toe dan in het oude bestemmingsplan. Ook is de ontwikkeling vertraagd en zijn de bouwkosten gestegen. De initiatiefnemer krijgt een schadevergoeding van €500.000,-.

Afdrukken E-mailadres

Fietslaadpaal Zuilichem bij bankje aan de Waaldijk

Maandag 14 september worden er op drie locatie (Nieuwaal - de Dijker, Poederoijen - brasserie de Buurman en Zuilichem op de Waaldijk bij rustbankje) fietslaadpalen geplaatst die door Liander aan de gemeente zijn geschonken (vanwege uitbreiding trafostation Poederoijen).

De borden voor verwijzing naar de laadpalen volgen later deze maand.

Afdrukken E-mailadres

AED Zuilichem Oost is verhuisd

Aangezien de familie Burghout verhuisd is naar buiten Zuilichem, is er een nieuwe locatie gezocht voor de AED (Automatische Externe Defibrillator) die aan de woning hing op Nieuwstraat 7. Een nieuw adres is gevonden.

De nieuwe locatie van AED Zuilichem Oost is Harenstraat 28, de woning van André en Nelleke Bouman.

Afdrukken E-mailadres

DORPSRAAD ZUILICHEM ZOEKT DEELNEMERS WERKGROEPEN

Vorige week maandag heeft de Dorpsraad Zuilichem haar Gebiedsplan 2018 aan de inwoners gepresenteerd. In dit plan zijn projecten opgenomen waar de Dorpsraad de komende jaren aan wil gaan werken. Helaas was de leeftijdsgroep 25 – 50 jaar zwaar ondervertegenwoordigd. Dat is jammer, aangezien dit nu juist diegenen zijn die op termijn de vruchten van de huidige aanpak zullen plukken. Tijdens een bewonersavond eerder dit jaar zijn de wensen van de dorpsgenoten genoteerd, en vervolgens uitgewerkt in een zestal hoofdthema’s. Deze thema’s zijn onderverdeeld in 39 grotere en kleine projecten en projectjes. Alle thema’s bevatten onderwerpen die de leefbaarheid en veiligheid moeten verhogen. Het gebiedsplan is een levend document, waarvan projecten afgestreept, en waaraan nieuwe onderwerpen toegevoegd kunnen worden. Het is niet mogelijk om alle onderwerpen ineens aan te pakken: daarom is er voor gekozen om steeds slechts enkele zaken bij de hoorns te vatten. De hoofdthema’s zijn:

  • Openbare ruimte

  • Voorzieningen

  • Verkeer

  • Wonen

  • Sociaal

  • Veiligheid en overlast

De volgende stap is het vormen van werkgroepen. Deze dienen te worden gevormd door inwoners van Zuilichem, onder leiding van één of meerdere leden van de Dorpsraad. Tijdens de presentatie hebben zich spontaan enkele inwoners gemeld voor één van de onderwerpen. Er is echter behoefte aan meer mensen. Naast enkele wat kleinere projecten zijn er twee waarvoor nog mensen nodig zijn, aangezien die zich over een langere tijdsperiode zullen uitstrekken. Als eerste noemen wij de huisvesting van senioren. Door een voortgaande vergrijzing van onze samenleving zal er de komende jaren steeds meer vraag komen naar woningen waarin senioren tot op hogere leeftijd kunnen wonen. Dit is extra actueel geworden nu zeer recent bekend is geworden dat een aantal seniorenwoningen (Schoolstraat, Hampad, Burg. Hobolaan) binnen afzienbare tijd afgebroken zullen gaan worden. Wat komt daarvoor voor senioren terug? Dit is iets wat ons vroeg of laat allemaal aangaat.

Een ander punt is het verfraaien van de entree van Zuilichem: het gebied in de hoek Kweldijk – Maaswaalweg, met aansluitend het retentiegebied tussen Den Boogerd en de Kweldijk, alsook de directe omgeving van het kerkhof. Ook hiervoor zijn meedenkers dringend gewenst. Het spreekt voor zich dat ook dit een project van enkele jaren is waarvoor ideeën nodig zijn, plannen gemaakt moeten worden en waardoor financiering nodig is. In beide genoemde gevallen betreft het boeiende projecten waaruit het meedenken veel voldoening oplevert. Wie zich alsnog wil aanmelden, of nadere informatie over het Gebiedsplan wenst, kan zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard kan dit ook via www.dorpsraadzuilichem.nl.

Tijdens de informatieavond werd wederom duidelijk dat er nog altijd enkele grote ergernissen bestaan waar we als inwoners zijnde zelf heel eenvoudig iets aan kunnen doen. Hondenpoep: er zijn uitlaatgebieden in de berm van de Waaldijk (buitenzijde) tegenover De Buurt, hoek Burg. Hobolaan-Den Heuvel, de berm van ’t Stikske, en langs de Maaswaalweg voorbij de Kweldijk en de Kweldijk zelf. Op andere plaatsen dient de poep meteen opgeruimd te worden (dus ook in de bermen naar de uitlaatplaatsen toe!). Zakjes daarvoor zijn gratis af te halen bij Attent Van Genderen. Parkeren op de trottoirs: Dat is verboden. De afgelopen weken zijn, mede door het parkeren veroorzaakte, scheve tegels op diverse plaatsen recht gelegd. Het boetegeld van €90,- is, zeker in deze dure maanden, echt wel beter te besteden. En als laatste wordt over de trottoirs en brandgangen hangend groen als zeer hinderlijk ervaren. Er is al het een en ander verbeterd, maar nu de groei stilligt is het een uitgelezen moment om het groen eens echt goed terug te snoeien. Daarmee kunnen brandgangen en trottoirs de functie terug krijgen waarvoor ze bedoeld zijn.

Afdrukken E-mailadres