molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Zuilichem pakt uit met Burendag

De landelijke burendag gaat in 2019 niet ongemerkt aan Zuilichem voorbij. Verschillende organisaties werken samen aan de 1e editie van de Zuilichemse Dorpsdag zoals de werknaam voorlopig is. Op zaterdag 28 september tussen 11.00 en 16.00 uur bruist het van de activiteiten in en rond Dorpshuis Den Ham. Een vol programma met sport- en spel voor de jeugd, workshops en demonstraties door verenigingen en een kleedjes- / rommelmarkt voor kinderen en volwassenen. Noteer deze zaterdag vast in uw agenda. Wilt u zeker zijn van een plekje op de rommelmarkt voor uzelf of uw kind? Meldt u dan nu al aan en mail naar . Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. Deelname is gratis, aan volwassenen vragen we een borg van € 15,-. Deze krijgt u aan het einde terug bij het schoon opleveren van uw plaats. We biedengeen kramen aan. U kunt een kleedje meenemen of een tafel.

De Zuilichemse Dorpsdag is een initiatief van Dorpshuis Den Ham, Oranjevereniging Zuilichem, Zuilichem Leeft, Drum- en Streetband Zuilichem, Dorpsraad Zuilichem en de gebiedscoördinator. Met deze samenwerking slaan we een brug tussen de verschillende organisaties en werken op een leuke en informele manier aan meer verbinding in het dorp. Ontmoeting en samen dingen doen zijn immers de pijlers van burendag. Andere lokale organisaties worden uitgenodigd aan te sluiten. Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte. De komende weken informeren we meer over het programma en de deelnemende organisaties. U vindt ons op facebook onder Zuilichemse Dorpsdag.

AfdrukkenE-mail

Ideeën gevraagd ter verfraaiing van Zuilichem

De Gemeente Zaltbommel stelt jaarlijks een totaalbedrag van € 83.000,- beschikbaar voor projecten ter verfraaiing van de dorpen in de gemeente. Dit wordt het Projectenbudget genoemd. Per kern kunnen projecten worden aangedragen tot maximaal € 12.000,-. Bij overschrijding van het totaalbedrag worden keuzes gemaakt welke projecten wel of niet gehonoreerd worden.

Zuilichem heeft hier in het verleden al optimaal gebruik van gemaakt door jaarlijks een project voor te dragen: de pannakooi op Het Boske, de Jeu de boulesbaan bij het Dorpshuis, een trap tussen De Buurt en de Waaldijk en voor 2019 verbetering van het speeltuintje op Dijkzicht Noord waar de laatste hand aan het plan gelegd wordt.

Ook voor 2020 mogen we weer een beroep doen op het Projectenbudget. De belangrijkste criteria zijn dat het project een algemeen belang moet dienen, en het moet een blijvend karakter hebben. Wie heeft een goed idee? Graag indienen bij de Dorpsraad (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

AfdrukkenE-mail

Entree van Zuilichem

Medio 2018 heeft de Dorpsraad Zuilichem een Gebiedsplan ontwikkeld. In het Gebiedsplan zijn de zaken opgenomen waar we de komende jaren werk van willen maken. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van door de inwoners van Zuilichem ingebrachte ideeën en wensen. Een belangrijk punt in het Gebiedsplan is de aanpak van de entree van het dorp. Hieraan kan naar de mening van zowel de Dorpsraad als de inwoners nog het nodige gedaan worden. Bij de entree denken we aan het gebied gelegen tussen de kruising Mertstraat – Maaswaalweg tot aan het kerkhof, alsmede het gebied ten noorden van de Kweldijk, gelegen tussen het bruggetje naar de Rondedans tot net vóór de bocht bij de Zijlstraat. Hierbij ligt het zwaartepunt op de strook tussen de Kweldijk en De Boogerd, en de ruigte in de hoek Kerkhof – Maaswaalweg – Kweldijk. Samen met de Gemeente Zaltbommel denkt de Dorpsraad Zuilichem momenteel na over het opwaarderen van dit deel van het dorp. De grote vraag is: Wat kan er gedaan worden om dit gebied fraaier te maken, waardoor de binnenkomst van het dorp een stuk vriendelijker wordt. En hoe zou dit moeten worden zodat alle inwoners er plezier van hebben.

Aan de inwoners van Zuilichem wordt gevraagd welke ideeën men hierover heeft. Zij worden verzocht dit aan de Dorpsraad te laten weten. Alle ideeën zijn welkom. Zet uw gedachten op papier en stuur deze vóór 15 maart in naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of lever ze in bij één van de bestuursleden. Een mooie tekening (erbij) mag ook. Alles is welkom. In het 3e kwartaal van 2019 worden de eerste ideeën aan de inwoners gepresenteerd. Het doel is dat er op termijn iets moois gerealiseerd wordt waar het hele dorp trots op is.

AfdrukkenE-mail

Doeltjes op trapveldje Dijkzicht Noord

16 februari was het dan zo ver. De doeltjes die door de bewoners van Dijkzicht Noord zijn aangevraagd, zijn door de Dorpsraad Zuilichem geplaatst. De jeugd kan nu wedstrijdjes houden met echte doeltjes. Het zijn mooie stevige doeltjes geworden. Veel plezier.

 Doeltjes1Doeltjes2Doeltjes4Doeltjes5Doeltjes6Doeltjes7

AfdrukkenE-mail

Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten aan de rand van Zuilichem blijft op slot

Bestemmingsplanprocedure voorkomt grootschalige huisvesting

Op de locatie van De Heeren van Suylighem in Zuilichem is ook na 8 november voorlopig geen mogelijkheid voor het vestigen van een hotel of pension. Op die datum verloopt de voorbereidingsbescherming van het voorbereidingsbesluit dat de gemeente een jaar eerder nam. Met dit voorbereidingsbesluit zette zij in de hele gemeente de mogelijkheid voor nieuwe hotels en pensions en het uitbreiden van bestaande hotels en pensions ‘op slot’. Daarmee wilde de gemeente voorkomen dat locaties waar hotels en pensions zijn toegestaan gebruikt zouden worden voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Het voorbereidingsbesluit loopt op 8 november 2018 af. De gemeente regelt dat grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten vanaf die datum op die locatie aan de rand van Zuilichem onmogelijk blijft. Dat doet de gemeente door voor deze locatie een bestemmingsplan in procedure te brengen waarin dit wordt vastgelegd.

De gemeente nam het voorbereidingsbesluit op 8 november 2017 als een soort time-out van een jaar om het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten aan te passen. Het gaat om het onderdeel voor grootschalige huisvesting. De time-out loopt af, maar het aangepaste beleid van de gemeente voor de huisvesting van arbeidsmigranten is echter nog niet klaar. De gemeente wil daarom dat dit gedeelte van het beleid voor de locatie in Zuilichem ‘op slot’ blijft. 

Wethouder Gijs van Leeuwen: “Geconcentreerde huisvesting lijkt gezien het aantal arbeidsmigranten dat nu al in onze gemeente woont één van de oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Vanuit het panel werd aangegeven dat geconcentreerde huisvesting, net als het huisvesten van arbeidsmigranten op het terrein bij de tuinder, er daarnaast aan kan bijdragen dat minder woningen in de dorpen opgekocht worden voor arbeidsmigranten. Uit het panel kwam tevens naar voren dat er ook zorgen zijn over grootschalige huisvesting nabij de dorpen. Zeker als er ook veel arbeidsmigranten in woningen in het dorp wonen én bij een tuinder op het terrein. Het toestaan van grootschalige huisvesting past hier dan niet in. Een oplossing hoe wij met deze puzzel moeten omgaan, is er nog niet. Het proces is nog in volle gang. Wij willen niet dat er nu ontwikkelingen plaatsvinden die onomkeerbaar en misschien ongewenst zijn. Voor Zuilichem moeten we door het aflopen van het voorbereidingsbesluit nu een keuze maken. Daarom zorgen we met een bestemmingsplan dat de locatie in Zuilichem ‘op slot’ blijft.”

Bestemmingplan in februari vastgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 november zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen. Vervolgens wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Naar verwachting stelt de gemeenteraad dit bestemmingsplan vast in haar vergadering van 21 februari 2019.

Aanleiding

In juni 2017 werd een deel van de uitvoering van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten door de gemeenteraad opgeschort. Aanleiding hiervoor was een aanvraag van een initiatiefnemer om op de plek van partycentrum Heeren van Suylighem grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten te maken. Over dat plan ontstond veel ophef in Zuilichem.

Naar aanleiding daarvan ging maandag 2 juli een breed maatschappelijk panel van start. Deelnemers aan dit panel hebben in twee bijeenkomsten gesproken verschillende thema’s rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Zaltbommel besproken. De input van het panel én de resultaten van een enquête onder inwoners die inmiddels gehouden is, zijn voor de gemeente Zaltbommel de basis voor het herzien van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente koerst af op vaststelling van het beleid in het voorjaar van 2019.

Noot voor de redactie:

Voor vragen neemt u contact op met Thea Grasman, communicatieadviseur gemeente Zaltbommel, op telefoonnummer (0418) 681 929 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

AfdrukkenE-mail