molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Over Ons

Rond het jaar 2000 is de Dorpsraad Zuilichem opgericht door enkele inwoners die graag wat wilden doen aan de leefbaarheid van het dorp.

Lees meer...

Welkom bij Dorpsraad Zuilichem

De Dorpsraad Zuilichem, een groep vrijwilligers, zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners van ons dorp Zuilichem te behartigen. De Dorpsraad is een gesprekspartner voor de gemeente Zaltbommel en klankbord voor de inwoners Zuilichem. Doel is om de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorp vergroten. Dit alles binnen de gemeentelijk ingezette aanpak "Dorps- en Wijk gericht werken". Meer over "Dorps- en Wijkgericht werken op de website van de Gemeente Zaltbommel.

Hebt u ideeën of wensen die de leefbaarheid en veiligheid in het dorp kunnen verbeteren? Meld ze dan bij de Dorpsraad Zuilichem. Sinds de oprichting heeft de Dorpsraad vele zaken aangepakt. Enkele voorbeelden: het mooie hek rondom het monument bij het dorpshuis, de totstandkoming van De Buurt, bankjes voor de ijsbaan en voetbal, inspraak glastuinbouw, verkeersafwikkeling vrachtwagens rondom het kassengebied, enz. Momenteel wordt nagedacht over het opknappen van de informatiepanelen bij de ruïne van het voormalige kasteel, en een overdekte “leugenbank”. Andere ideeën zijn van harte welkom.

Om meer te weten te komen over ontstaan, doel, werkzaamheden en de leden van de Dorpsraad Zuilichem lees "Over Ons" op deze website.

AfdrukkenE-mail

Fietslaadpaal Zuilichem bij bankje aan de Waaldijk

Maandag 14 september worden er op drie locatie (Nieuwaal - de Dijker, Poederoijen - brasserie de Buurman en Zuilichem op de Waaldijk bij rustbankje) fietslaadpalen geplaatst die door Liander aan de gemeente zijn geschonken (vanwege uitbreiding trafostation Poederoijen).

De borden voor verwijzing naar de laadpalen volgen later deze maand.

AfdrukkenE-mail

Arbeidsmigranten brief inspraak carrouselvergadering 10 sept 2020

Hieronder de tekst van de brief die ingesproken is bij de Carrouselvergadering op 9 september 2020 betreffende de zorg om het aantal arbeidsmigranten in Zuilichem:

Beste leden van de carrousel,

Naar aanleiding van deze carrousel vergadering wil de Dorpsraad Zuilichem graag meedenken over het beleid van huisvesting van arbeidsmigranten, maar wij willen ook onze grote zorg uiten.

Het beleid Huisvesting Arbeidsmigranten van de Gemeente Zaltbommel is in juni 2019 vastgesteld. Daarmee is het nu ruim een jaar van kracht en zien we de eerste effecten van het beleid. Concreet voor Zuilichem betekent dat het volgende:

 • Er zijn 3 initiatieven voor het huisvesten van 150 arbeidsmigranten aan de zuid/oostelijke kant van de kern Zuilichem.
 • Daarnaast zijn er nog behoorlijk wat woningen in de dorpskern die bewoond worden door arbeidsmigranten. De dorpsraad is zich ervan bewust dat het beleid zich erop richt deze woningen in 2025 vrij te maken voor de woningmarkt, maar voor alsnog wonen er nu nog een substantieel aantal arbeidsmigranten in de kern.
 • Als laatste worden er steeds meer arbeidsmigranten gehuisvest in het buitengebied, al dan niet bij de tuinderij, al dan niet werkzaam in Zuilichem. Wij maken ons zorgen om onder andere de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Mertstraat.

Het huidige beleid huisvesting arbeidsmigranten leidt ertoe dat er nu al 3 initiatieven van geconcentreerde huisvesting zijn; in totaal gaat het om 450 slaapplekken. De arbeidsmigranten die reeds in de kern of het buitengebied van Zuilichem wonen, zijn daarin niet meegeteld. In het beleid wordt geen maximum gesteld voor het aantal initiatieven voor geconcentreerde huisvesting. Hoeveel meer initiatieven voor het huisvesten van 150 arbeidsmigranten mag Zuilichem nog verwachten? Ook stelt het beleid geen maximum aan het aantal arbeidsmigranten in de buitengebied. Het huisvestingbeleid Arbeidsmigranten is erop gericht om 2000 personen te huisvesten in de gemeente Zaltbommel. Met de huidige ontwikkelingen vindt Dorpsraad Zuilichem dat de kern Zuilichem een onevenredig groot aandeel van de huisvesting van arbeidsmigranten voor zijn rekening krijgt.

Ik citeer een gedeelte uit het beleid Arbeidsmigranten (pagina 7):

Aan alle locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest – onafhankelijk van de tijdsduur dat de locatie aanwezig is – dienen aan een aantal algemene beleidsuitgangspunten te voldoen, te weten: Een aanvaarbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de omgeving van de huisvesting van arbeidsmigranten moet zijn gewaarborgd.

Samenvattend heeft de Dorpsraad Zuilichem de volgende twee vragen:

 • Hoe kan een aanvaardbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de omgeving maar ook voor de kern Zuilichem gewaarborgd worden als er geen grenzen in aantallen arbeidsmigranten worden gesteld?
 • Is dit, met zóveel arbeidsmigranten in één dorp, wat de gemeente Zaltbommel voor ogen heeft met huidige beleid?

Ik dank u voor uw aandacht.

Beste leden van de carrousel,
Naar aanleiding van deze carrousel vergadering wil de Dorpsraad Zuilichem graag
meedenken over het beleid van huisvesting van arbeidsmigranten, maar wij willen ook onze
grote zorg uiten.
Het beleid Huisvesting Arbeidsmigranten van de Gemeente Zaltbommel is in juni 2019
vastgesteld. Daarmee is het nu ruim een jaar van kracht en zien we de eerste effecten van
het beleid. Concreet voor Zuilichem betekent dat het volgende:
- Er zijn 3 initiatieven voor het huisvesten van 150 arbeidsmigranten aan de zuid/oostelijke
kant van de kern Zuilichem.
- Daarnaast zijn er nog behoorlijk wat woningen in de dorpskern die bewoond worden door
arbeidsmigranten. De dorpsraad is zich ervan bewust dat het beleid zich erop richt deze
woningen in 2025 vrij te maken voor de woningmarkt, maar voor alsnog wonen er nu nog
een substantieel aantal arbeidsmigranten in de kern.
- Als laatste worden er steeds meer arbeidsmigranten gehuisvest in het buitengebied, al dan
niet bij de tuinderij, al dan niet werkzaam in Zuilichem. Wij maken ons zorgen om onder
andere de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Mertstraat.
Het huidige beleid huisvesting arbeidsmigranten leidt ertoe dat er nu al 3 initiatieven van
geconcentreerde huisvesting zijn; in totaal gaat het om 450 slaapplekken. De
arbeidsmigranten die reeds in de kern of het buitengebied van Zuilichem wonen, zijn daarin
niet meegeteld. In het beleid wordt geen maximum gesteld voor het aantal initiatieven voor
geconcentreerde huisvesting. Hoeveel meer initiatieven voor het huisvesten van 150
arbeidsmigranten mag Zuilichem nog verwachten? Ook stelt het beleid geen maximum aan
het aantal arbeidsmigranten in de buitengebied. Het huisvestingbeleid Arbeidsmigranten is
erop gericht om 2000 personen te huisvesten in de gemeente Zaltbommel. Met de huidige
ontwikkelingen vindt Dorpsraad Zuilichem dat de kern Zuilichem een onevenredig groot
aandeel van de huisvesting van arbeidsmigranten voor zijn rekening krijgt.
Ik citeer een gedeelte uit het beleid Arbeidsmigranten (pagina 7):
Aan alle locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest – onafhankelijk van de tijdsduur
dat de locatie aanwezig is – dienen aan een aantal
algemene beleidsuitgangspunten
te
voldoen, te weten:
Een
aanvaarbare
kwaliteit van het
woon- en leefklimaat
voor de omgeving
van de
huisvesting van arbeidsmigranten moet zijn gewaarborgd.
Samenvattend heeft de Dorpsraad Zuilichem de volgende twee vragen:
-
hoe
kan een aanvaardbare kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de omgeving maar
ook voor de kern Zuilichem gewaarborgd worden als er geen grenzen in aantallen
arbeidsmigranten worden gesteld?
Is dit, met zóveel arbeidsmigranten in één dorp, wat de gemeente Zaltbommel voor ogen
heeft met huidige beleid?
Ik dank u voor uw aandacht.

AfdrukkenE-mail

AED Zuilichem Oost is verhuisd

Aangezien de familie Burghout verhuisd is naar buiten Zuilichem, is er een nieuwe locatie gezocht voor de AED (Automatische Externe Defibrillator) die aan de woning hing op Nieuwstraat 7. Een nieuw adres is gevonden.

De nieuwe locatie van AED Zuilichem Oost is Harenstraat 28, de woning van André en Nelleke Bouman.

AfdrukkenE-mail

DORPSRAAD ZUILICHEM ZOEKT DEELNEMERS WERKGROEPEN

Vorige week maandag heeft de Dorpsraad Zuilichem haar Gebiedsplan 2018 aan de inwoners gepresenteerd. In dit plan zijn projecten opgenomen waar de Dorpsraad de komende jaren aan wil gaan werken. Helaas was de leeftijdsgroep 25 – 50 jaar zwaar ondervertegenwoordigd. Dat is jammer, aangezien dit nu juist diegenen zijn die op termijn de vruchten van de huidige aanpak zullen plukken. Tijdens een bewonersavond eerder dit jaar zijn de wensen van de dorpsgenoten genoteerd, en vervolgens uitgewerkt in een zestal hoofdthema’s. Deze thema’s zijn onderverdeeld in 39 grotere en kleine projecten en projectjes. Alle thema’s bevatten onderwerpen die de leefbaarheid en veiligheid moeten verhogen. Het gebiedsplan is een levend document, waarvan projecten afgestreept, en waaraan nieuwe onderwerpen toegevoegd kunnen worden. Het is niet mogelijk om alle onderwerpen ineens aan te pakken: daarom is er voor gekozen om steeds slechts enkele zaken bij de hoorns te vatten. De hoofdthema’s zijn:

 • Openbare ruimte

 • Voorzieningen

 • Verkeer

 • Wonen

 • Sociaal

 • Veiligheid en overlast

De volgende stap is het vormen van werkgroepen. Deze dienen te worden gevormd door inwoners van Zuilichem, onder leiding van één of meerdere leden van de Dorpsraad. Tijdens de presentatie hebben zich spontaan enkele inwoners gemeld voor één van de onderwerpen. Er is echter behoefte aan meer mensen. Naast enkele wat kleinere projecten zijn er twee waarvoor nog mensen nodig zijn, aangezien die zich over een langere tijdsperiode zullen uitstrekken. Als eerste noemen wij de huisvesting van senioren. Door een voortgaande vergrijzing van onze samenleving zal er de komende jaren steeds meer vraag komen naar woningen waarin senioren tot op hogere leeftijd kunnen wonen. Dit is extra actueel geworden nu zeer recent bekend is geworden dat een aantal seniorenwoningen (Schoolstraat, Hampad, Burg. Hobolaan) binnen afzienbare tijd afgebroken zullen gaan worden. Wat komt daarvoor voor senioren terug? Dit is iets wat ons vroeg of laat allemaal aangaat.

Een ander punt is het verfraaien van de entree van Zuilichem: het gebied in de hoek Kweldijk – Maaswaalweg, met aansluitend het retentiegebied tussen Den Boogerd en de Kweldijk, alsook de directe omgeving van het kerkhof. Ook hiervoor zijn meedenkers dringend gewenst. Het spreekt voor zich dat ook dit een project van enkele jaren is waarvoor ideeën nodig zijn, plannen gemaakt moeten worden en waardoor financiering nodig is. In beide genoemde gevallen betreft het boeiende projecten waaruit het meedenken veel voldoening oplevert. Wie zich alsnog wil aanmelden, of nadere informatie over het Gebiedsplan wenst, kan zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard kan dit ook via www.dorpsraadzuilichem.nl.

Tijdens de informatieavond werd wederom duidelijk dat er nog altijd enkele grote ergernissen bestaan waar we als inwoners zijnde zelf heel eenvoudig iets aan kunnen doen. Hondenpoep: er zijn uitlaatgebieden in de berm van de Waaldijk (buitenzijde) tegenover De Buurt, hoek Burg. Hobolaan-Den Heuvel, de berm van ’t Stikske, en langs de Maaswaalweg voorbij de Kweldijk en de Kweldijk zelf. Op andere plaatsen dient de poep meteen opgeruimd te worden (dus ook in de bermen naar de uitlaatplaatsen toe!). Zakjes daarvoor zijn gratis af te halen bij Attent Van Genderen. Parkeren op de trottoirs: Dat is verboden. De afgelopen weken zijn, mede door het parkeren veroorzaakte, scheve tegels op diverse plaatsen recht gelegd. Het boetegeld van €90,- is, zeker in deze dure maanden, echt wel beter te besteden. En als laatste wordt over de trottoirs en brandgangen hangend groen als zeer hinderlijk ervaren. Er is al het een en ander verbeterd, maar nu de groei stilligt is het een uitgelezen moment om het groen eens echt goed terug te snoeien. Daarmee kunnen brandgangen en trottoirs de functie terug krijgen waarvoor ze bedoeld zijn.

AfdrukkenE-mail