molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Over Ons

Rond het jaar 2000 is de Dorpsraad Zuilichem opgericht door enkele inwoners die graag wat wilden doen aan de leefbaarheid van het dorp.

Lees meer...

Welkom bij Dorpsraad Zuilichem

De Dorpsraad Zuilichem, een groep vrijwilligers, zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners van ons dorp Zuilichem te behartigen. De Dorpsraad is een gesprekspartner voor de gemeente Zaltbommel en klankbord voor de inwoners Zuilichem. Doel is om de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorp vergroten. Dit alles binnen de gemeentelijk ingezette aanpak "Dorps- en Wijk gericht werken". Meer over "Dorps- en Wijkgericht werken op de website van de Gemeente Zaltbommel.

Hebt u ideeën of wensen die de leefbaarheid en veiligheid in het dorp kunnen verbeteren? Meld ze dan bij de Dorpsraad Zuilichem. Sinds de oprichting heeft de Dorpsraad vele zaken aangepakt. Enkele voorbeelden: het mooie hek rondom het monument bij het dorpshuis, de totstandkoming van De Buurt, bankjes voor de ijsbaan en voetbal, inspraak glastuinbouw, verkeersafwikkeling vrachtwagens rondom het kassengebied, enz. Momenteel wordt nagedacht over het opknappen van de informatiepanelen bij de ruïne van het voormalige kasteel, en een overdekte “leugenbank”. Andere ideeën zijn van harte welkom.

Om meer te weten te komen over ontstaan, doel, werkzaamheden en de leden van de Dorpsraad Zuilichem lees "Over Ons" op deze website.

AfdrukkenE-mail

Gebiedsmagazine 2020 Zaltbommel

Deze week ontvangt u van de gemeente Zaltbommel het gebiedsmagazine 2020 op uw deurmat. Dit jaar kozen ze voor een andere insteek van het welbekende gemeentemagazine (gemeentegids). Dit gebiedsmagazine gaat namelijk over gebiedsgericht werken en staat boordevol informatie, inspiratie en voorbeelden van initiatieven per dorp of wijk.

In het magazine leest u welke initiatieven in de wijken en dorpen uit onze gemeente tot stand kwamen door invloed vanuit de omgeving. Want het is in onze samenleving niet meer vanzelfsprekend dat de overheid het initiatief neemt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. U kunt het magazine ook digitaal lezen via: https://indd.adobe.com/view/f48a8f6c-377e-4221-9db5-81dbbc42ca48.

Ophaalpunten gebiedsmagazine

Het magazine wordt huis-aan-huis verspreid. Woont u in de gemeente Zaltbommel, maar ontving u het magazine niet in uw brievenbus? Dan kunt u een exemplaar ophalen. Dat kan bij de supermarkt in uw buurt. 

Gaat u vanwege het coronavirus liever de deur niet uit? Dan kunnen we ook een exemplaar van het gebiedsmagazine naar u opsturen. Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘gebiedsmagazine’ en geef in de e-mail uw naam en adres door.

AfdrukkenE-mail

Presentatie plan entree Zuilichem

De Dorpsraad van Zuilichem heeft het afgelopen jaar veel tijd en werk gestoken in een plan voor het verbeteren van de entree van het dorp. Dit gaat hoofdzakelijk over het gebied tussen de Kweldijk en de achterkant van de woningen aan De Boogerd, en de ruigte in de hoek Kweldijk – Maaswaalweg – Kerkhof. De inzet is om daar een aantrekkelijk gebied van te maken waarin het goed toeven is voor de inwoners van Zuilichem. Aan de inwoners is eerder dit jaar gevraagd om ideeën hiervoor aan te dragen. Alle wensen en opmerkingen zijn, voor zover dat mogelijk was, verwerkt in een plan voor herinrichting. Dit plan wordt nog dit jaar aangeboden aan de Gemeente Zaltbommel. Maar vooraf krijgen de inwoners van Zuilichem de gelegenheid om kennis te nemen van wat het uiteindelijke resultaat is geworden. Door Hoveniersbedrijf De Plataan is een 3D-presentatie gemaakt die een duidelijk beeld geeft van hoe het zou kunnen worden. Deze presentatie is te zien tijdens een inloop, op maandag 2 december a.s. tussen 19.30 – 20.30 uur in Dorpshuis Den Ham. Iedere belangstellende is van harte welkom om te komen kijken.

AfdrukkenE-mail

DORPSRAAD ZUILICHEM ZOEKT DEELNEMERS WERKGROEPEN

Vorige week maandag heeft de Dorpsraad Zuilichem haar Gebiedsplan 2018 aan de inwoners gepresenteerd. In dit plan zijn projecten opgenomen waar de Dorpsraad de komende jaren aan wil gaan werken. Helaas was de leeftijdsgroep 25 – 50 jaar zwaar ondervertegenwoordigd. Dat is jammer, aangezien dit nu juist diegenen zijn die op termijn de vruchten van de huidige aanpak zullen plukken. Tijdens een bewonersavond eerder dit jaar zijn de wensen van de dorpsgenoten genoteerd, en vervolgens uitgewerkt in een zestal hoofdthema’s. Deze thema’s zijn onderverdeeld in 39 grotere en kleine projecten en projectjes. Alle thema’s bevatten onderwerpen die de leefbaarheid en veiligheid moeten verhogen. Het gebiedsplan is een levend document, waarvan projecten afgestreept, en waaraan nieuwe onderwerpen toegevoegd kunnen worden. Het is niet mogelijk om alle onderwerpen ineens aan te pakken: daarom is er voor gekozen om steeds slechts enkele zaken bij de hoorns te vatten. De hoofdthema’s zijn:

  • Openbare ruimte

  • Voorzieningen

  • Verkeer

  • Wonen

  • Sociaal

  • Veiligheid en overlast

De volgende stap is het vormen van werkgroepen. Deze dienen te worden gevormd door inwoners van Zuilichem, onder leiding van één of meerdere leden van de Dorpsraad. Tijdens de presentatie hebben zich spontaan enkele inwoners gemeld voor één van de onderwerpen. Er is echter behoefte aan meer mensen. Naast enkele wat kleinere projecten zijn er twee waarvoor nog mensen nodig zijn, aangezien die zich over een langere tijdsperiode zullen uitstrekken. Als eerste noemen wij de huisvesting van senioren. Door een voortgaande vergrijzing van onze samenleving zal er de komende jaren steeds meer vraag komen naar woningen waarin senioren tot op hogere leeftijd kunnen wonen. Dit is extra actueel geworden nu zeer recent bekend is geworden dat een aantal seniorenwoningen (Schoolstraat, Hampad, Burg. Hobolaan) binnen afzienbare tijd afgebroken zullen gaan worden. Wat komt daarvoor voor senioren terug? Dit is iets wat ons vroeg of laat allemaal aangaat.

Een ander punt is het verfraaien van de entree van Zuilichem: het gebied in de hoek Kweldijk – Maaswaalweg, met aansluitend het retentiegebied tussen Den Boogerd en de Kweldijk, alsook de directe omgeving van het kerkhof. Ook hiervoor zijn meedenkers dringend gewenst. Het spreekt voor zich dat ook dit een project van enkele jaren is waarvoor ideeën nodig zijn, plannen gemaakt moeten worden en waardoor financiering nodig is. In beide genoemde gevallen betreft het boeiende projecten waaruit het meedenken veel voldoening oplevert. Wie zich alsnog wil aanmelden, of nadere informatie over het Gebiedsplan wenst, kan zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard kan dit ook via www.dorpsraadzuilichem.nl.

Tijdens de informatieavond werd wederom duidelijk dat er nog altijd enkele grote ergernissen bestaan waar we als inwoners zijnde zelf heel eenvoudig iets aan kunnen doen. Hondenpoep: er zijn uitlaatgebieden in de berm van de Waaldijk (buitenzijde) tegenover De Buurt, hoek Burg. Hobolaan-Den Heuvel, de berm van ’t Stikske, en langs de Maaswaalweg voorbij de Kweldijk en de Kweldijk zelf. Op andere plaatsen dient de poep meteen opgeruimd te worden (dus ook in de bermen naar de uitlaatplaatsen toe!). Zakjes daarvoor zijn gratis af te halen bij Attent Van Genderen. Parkeren op de trottoirs: Dat is verboden. De afgelopen weken zijn, mede door het parkeren veroorzaakte, scheve tegels op diverse plaatsen recht gelegd. Het boetegeld van €90,- is, zeker in deze dure maanden, echt wel beter te besteden. En als laatste wordt over de trottoirs en brandgangen hangend groen als zeer hinderlijk ervaren. Er is al het een en ander verbeterd, maar nu de groei stilligt is het een uitgelezen moment om het groen eens echt goed terug te snoeien. Daarmee kunnen brandgangen en trottoirs de functie terug krijgen waarvoor ze bedoeld zijn.

AfdrukkenE-mail