molen zuilichem

hek zuilichem

zuilichem buurt2

Over Ons

Rond het jaar 2000 is de Dorpsraad Zuilichem opgericht door enkele inwoners die graag wat wilden doen aan de leefbaarheid van het dorp.

Lees meer...

Welkom bij Dorpsraad Zuilichem

De Dorpsraad Zuilichem, een groep vrijwilligers, zetten zich in om de algemene belangen van de inwoners van ons dorp Zuilichem te behartigen. De Dorpsraad is een gesprekspartner voor de gemeente Zaltbommel en klankbord voor de inwoners Zuilichem. Doel is om de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorp vergroten. Dit alles binnen de gemeentelijk ingezette aanpak "Dorps- en Wijk gericht werken". Meer over "Dorps- en Wijkgericht werken op de website van de Gemeente Zaltbommel.

Hebt u ideeën of wensen die de leefbaarheid en veiligheid in het dorp kunnen verbeteren? Meld ze dan bij de Dorpsraad Zuilichem. Sinds de oprichting heeft de Dorpsraad vele zaken aangepakt. Enkele voorbeelden: het mooie hek rondom het monument bij het dorpshuis, de totstandkoming van De Buurt, bankjes voor de ijsbaan en voetbal, inspraak glastuinbouw, verkeersafwikkeling vrachtwagens rondom het kassengebied, enz. Momenteel wordt nagedacht over het opknappen van de informatiepanelen bij de ruïne van het voormalige kasteel, en een overdekte “leugenbank”. Andere ideeën zijn van harte welkom.

Om meer te weten te komen over ontstaan, doel, werkzaamheden en de leden van de Dorpsraad Zuilichem lees "Over Ons" op deze website.

AfdrukkenE-mail

Zuilichem pakt uit met Burendag

De landelijke burendag gaat in 2019 niet ongemerkt aan Zuilichem voorbij. Verschillende organisaties werken samen aan de 1e editie van de Zuilichemse Dorpsdag zoals de werknaam voorlopig is. Op zaterdag 28 september tussen 11.00 en 16.00 uur bruist het van de activiteiten in en rond Dorpshuis Den Ham. Een vol programma met sport- en spel voor de jeugd, workshops en demonstraties door verenigingen en een kleedjes- / rommelmarkt voor kinderen en volwassenen. Noteer deze zaterdag vast in uw agenda. Wilt u zeker zijn van een plekje op de rommelmarkt voor uzelf of uw kind? Meldt u dan nu al aan en mail naar . Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. Deelname is gratis, aan volwassenen vragen we een borg van € 15,-. Deze krijgt u aan het einde terug bij het schoon opleveren van uw plaats. We biedengeen kramen aan. U kunt een kleedje meenemen of een tafel.

De Zuilichemse Dorpsdag is een initiatief van Dorpshuis Den Ham, Oranjevereniging Zuilichem, Zuilichem Leeft, Drum- en Streetband Zuilichem, Dorpsraad Zuilichem en de gebiedscoördinator. Met deze samenwerking slaan we een brug tussen de verschillende organisaties en werken op een leuke en informele manier aan meer verbinding in het dorp. Ontmoeting en samen dingen doen zijn immers de pijlers van burendag. Andere lokale organisaties worden uitgenodigd aan te sluiten. Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte. De komende weken informeren we meer over het programma en de deelnemende organisaties. U vindt ons op facebook onder Zuilichemse Dorpsdag.

AfdrukkenE-mail

Ideeën gevraagd ter verfraaiing van Zuilichem

De Gemeente Zaltbommel stelt jaarlijks een totaalbedrag van € 83.000,- beschikbaar voor projecten ter verfraaiing van de dorpen in de gemeente. Dit wordt het Projectenbudget genoemd. Per kern kunnen projecten worden aangedragen tot maximaal € 12.000,-. Bij overschrijding van het totaalbedrag worden keuzes gemaakt welke projecten wel of niet gehonoreerd worden.

Zuilichem heeft hier in het verleden al optimaal gebruik van gemaakt door jaarlijks een project voor te dragen: de pannakooi op Het Boske, de Jeu de boulesbaan bij het Dorpshuis, een trap tussen De Buurt en de Waaldijk en voor 2019 verbetering van het speeltuintje op Dijkzicht Noord waar de laatste hand aan het plan gelegd wordt.

Ook voor 2020 mogen we weer een beroep doen op het Projectenbudget. De belangrijkste criteria zijn dat het project een algemeen belang moet dienen, en het moet een blijvend karakter hebben. Wie heeft een goed idee? Graag indienen bij de Dorpsraad (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

AfdrukkenE-mail

Entree van Zuilichem

Medio 2018 heeft de Dorpsraad Zuilichem een Gebiedsplan ontwikkeld. In het Gebiedsplan zijn de zaken opgenomen waar we de komende jaren werk van willen maken. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van door de inwoners van Zuilichem ingebrachte ideeën en wensen. Een belangrijk punt in het Gebiedsplan is de aanpak van de entree van het dorp. Hieraan kan naar de mening van zowel de Dorpsraad als de inwoners nog het nodige gedaan worden. Bij de entree denken we aan het gebied gelegen tussen de kruising Mertstraat – Maaswaalweg tot aan het kerkhof, alsmede het gebied ten noorden van de Kweldijk, gelegen tussen het bruggetje naar de Rondedans tot net vóór de bocht bij de Zijlstraat. Hierbij ligt het zwaartepunt op de strook tussen de Kweldijk en De Boogerd, en de ruigte in de hoek Kerkhof – Maaswaalweg – Kweldijk. Samen met de Gemeente Zaltbommel denkt de Dorpsraad Zuilichem momenteel na over het opwaarderen van dit deel van het dorp. De grote vraag is: Wat kan er gedaan worden om dit gebied fraaier te maken, waardoor de binnenkomst van het dorp een stuk vriendelijker wordt. En hoe zou dit moeten worden zodat alle inwoners er plezier van hebben.

Aan de inwoners van Zuilichem wordt gevraagd welke ideeën men hierover heeft. Zij worden verzocht dit aan de Dorpsraad te laten weten. Alle ideeën zijn welkom. Zet uw gedachten op papier en stuur deze vóór 15 maart in naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of lever ze in bij één van de bestuursleden. Een mooie tekening (erbij) mag ook. Alles is welkom. In het 3e kwartaal van 2019 worden de eerste ideeën aan de inwoners gepresenteerd. Het doel is dat er op termijn iets moois gerealiseerd wordt waar het hele dorp trots op is.

AfdrukkenE-mail

Doeltjes op trapveldje Dijkzicht Noord

16 februari was het dan zo ver. De doeltjes die door de bewoners van Dijkzicht Noord zijn aangevraagd, zijn door de Dorpsraad Zuilichem geplaatst. De jeugd kan nu wedstrijdjes houden met echte doeltjes. Het zijn mooie stevige doeltjes geworden. Veel plezier.

 Doeltjes1Doeltjes2Doeltjes4Doeltjes5Doeltjes6Doeltjes7

AfdrukkenE-mail

DORPSRAAD ZUILICHEM ZOEKT DEELNEMERS WERKGROEPEN

Vorige week maandag heeft de Dorpsraad Zuilichem haar Gebiedsplan 2018 aan de inwoners gepresenteerd. In dit plan zijn projecten opgenomen waar de Dorpsraad de komende jaren aan wil gaan werken. Helaas was de leeftijdsgroep 25 – 50 jaar zwaar ondervertegenwoordigd. Dat is jammer, aangezien dit nu juist diegenen zijn die op termijn de vruchten van de huidige aanpak zullen plukken. Tijdens een bewonersavond eerder dit jaar zijn de wensen van de dorpsgenoten genoteerd, en vervolgens uitgewerkt in een zestal hoofdthema’s. Deze thema’s zijn onderverdeeld in 39 grotere en kleine projecten en projectjes. Alle thema’s bevatten onderwerpen die de leefbaarheid en veiligheid moeten verhogen. Het gebiedsplan is een levend document, waarvan projecten afgestreept, en waaraan nieuwe onderwerpen toegevoegd kunnen worden. Het is niet mogelijk om alle onderwerpen ineens aan te pakken: daarom is er voor gekozen om steeds slechts enkele zaken bij de hoorns te vatten. De hoofdthema’s zijn:

  • Openbare ruimte

  • Voorzieningen

  • Verkeer

  • Wonen

  • Sociaal

  • Veiligheid en overlast

De volgende stap is het vormen van werkgroepen. Deze dienen te worden gevormd door inwoners van Zuilichem, onder leiding van één of meerdere leden van de Dorpsraad. Tijdens de presentatie hebben zich spontaan enkele inwoners gemeld voor één van de onderwerpen. Er is echter behoefte aan meer mensen. Naast enkele wat kleinere projecten zijn er twee waarvoor nog mensen nodig zijn, aangezien die zich over een langere tijdsperiode zullen uitstrekken. Als eerste noemen wij de huisvesting van senioren. Door een voortgaande vergrijzing van onze samenleving zal er de komende jaren steeds meer vraag komen naar woningen waarin senioren tot op hogere leeftijd kunnen wonen. Dit is extra actueel geworden nu zeer recent bekend is geworden dat een aantal seniorenwoningen (Schoolstraat, Hampad, Burg. Hobolaan) binnen afzienbare tijd afgebroken zullen gaan worden. Wat komt daarvoor voor senioren terug? Dit is iets wat ons vroeg of laat allemaal aangaat.

Een ander punt is het verfraaien van de entree van Zuilichem: het gebied in de hoek Kweldijk – Maaswaalweg, met aansluitend het retentiegebied tussen Den Boogerd en de Kweldijk, alsook de directe omgeving van het kerkhof. Ook hiervoor zijn meedenkers dringend gewenst. Het spreekt voor zich dat ook dit een project van enkele jaren is waarvoor ideeën nodig zijn, plannen gemaakt moeten worden en waardoor financiering nodig is. In beide genoemde gevallen betreft het boeiende projecten waaruit het meedenken veel voldoening oplevert. Wie zich alsnog wil aanmelden, of nadere informatie over het Gebiedsplan wenst, kan zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard kan dit ook via www.dorpsraadzuilichem.nl.

Tijdens de informatieavond werd wederom duidelijk dat er nog altijd enkele grote ergernissen bestaan waar we als inwoners zijnde zelf heel eenvoudig iets aan kunnen doen. Hondenpoep: er zijn uitlaatgebieden in de berm van de Waaldijk (buitenzijde) tegenover De Buurt, hoek Burg. Hobolaan-Den Heuvel, de berm van ’t Stikske, en langs de Maaswaalweg voorbij de Kweldijk en de Kweldijk zelf. Op andere plaatsen dient de poep meteen opgeruimd te worden (dus ook in de bermen naar de uitlaatplaatsen toe!). Zakjes daarvoor zijn gratis af te halen bij Attent Van Genderen. Parkeren op de trottoirs: Dat is verboden. De afgelopen weken zijn, mede door het parkeren veroorzaakte, scheve tegels op diverse plaatsen recht gelegd. Het boetegeld van €90,- is, zeker in deze dure maanden, echt wel beter te besteden. En als laatste wordt over de trottoirs en brandgangen hangend groen als zeer hinderlijk ervaren. Er is al het een en ander verbeterd, maar nu de groei stilligt is het een uitgelezen moment om het groen eens echt goed terug te snoeien. Daarmee kunnen brandgangen en trottoirs de functie terug krijgen waarvoor ze bedoeld zijn.

AfdrukkenE-mail